سطج تبادل در جاندارانی که گردش خون باز دارند  • سلام. در جاندارانی که گردش خون باز دارند تبادل مواد بین خون و سلول فقط از طریق همولنف صورت میگیره یا شبکه مویرگی هم دخیل است؟ مرسی


  • همیار

    درود
    طبق کتاب این چانوران شبکه مویرگی کامل ندارن! پس احتمالا تبادل مواد از این طریق هم باشه


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.