مشاوره و سفارش های روز و شب کنکور


 • مدیر

  ‍ 😍ویژه کنکوری های ۹۶ آلاء😍

  ✅ برای کنترل استرس چه کنیم؟
  ✅ روز و شب کنکور چه کار کنیم؟
  ✅ تست های کنکور رو به چه ترتیبی بزنیم؟
  ✅ اشتباهات رایج کنکوری ها روز قبل کنکور؟

  👤 توسط دکتر #هامون_سبطی

  🆔 @alaa_sanatisharif
  لینک دانلود

  @دانش-آموزان-آلاء


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.