سوال  • ایا میتونیم باتوجه به اینکه «از اکسایش الدهیدها کربوکسیلیک اسید بدست میاید» بگیم از اکسایش بنز الدهید ، بنزوییک اسید بدست میاد.  • بله درسته


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.