این جمله درسته؟


  • دانش آموزان آلاء

    به نظرتون این جمله درسته؟
    نورون های حسی تماییز یافته بویایی(گیرنده بویایی)،برخلاف سایر نورونها ی حسی،دندریت کوتاه،آکسون بلندند.....ممنون


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.