پاراتیروید درون ریز فرعی؟


 • دانش آموزان آلاء

  دوتا سوال داشتم ممنون بجوابید....
  1)صفحه ی 81 زیست سوم میخونیم که مجموعه غده ها و سلولهای درون ریز رو دستگاه درون ریز میگن...
  بعد میگه قسمت های اصلی دستگاه درون ریز توی شکل نشان داده شدهاست...توی شکل پاراتیروید نیست....(رنگ های روی تیروید پارا نیستند،حتی اگ بشمارین معلومه کاملا)
  2)صفحه 89 خط اخر میگه؛سایر هورمونهای هیپوفیز«مستقیما» روی سلول هدف اثر میگذارند...یعنی غیرمستقیم هم داریم.یعنی میشه فرضا پایین رو هنله رو جز هدف هیپو قرار بدیم؟ممنون نظرتون رو بگید • سوال اول که
  پاراتیرویید که جز غدد هس اما اینکه نکشیده من فک میکنم برا اینه که پشت غده تیرویید وگرنه میکشید :|
  سوال دوم
  منظورش از غیر مستقیم مثلن میگم محرک فوق کلیه یا محرک تیرویید چون مثلن اگه ما بافت نفرون رو هدف فرض کنیم محرک فوق کلیه اول رو غده ی فوق کلیه اثر میزاره که هورمون الدوسترن ترشح کنه حالا این الدوسترون مستقیم میره رو نفرون که سلول هدف اثر میکنه این ینی هورمون الدوسترون مث واسطه میمونه اما مثلن هورمون ضد ادراری خودش مستقیم رو نفرون اثر میکنه


 • همیار

  @دکتر-عاطی در پاراتیروید درون ریز فرعی؟ گفته است:

  سوال اول که
  پاراتیرویید که جز غدد هس اما اینکه نکشیده من فک میکنم برا اینه که پشت غده تیرویید وگرنه میکشید :|
  سوال دوم
  منظورش از غیر مستقیم مثلن میگم محرک فوق کلیه یا محرک تیرویید چون مثلن اگه ما بافت نفرون رو هدف فرض کنیم محرک فوق کلیه اول رو غده ی فوق کلیه اثر میزاره که هورمون الدوسترن ترشح کنه حالا این الدوسترون مستقیم میره رو نفرون که سلول هدف اثر میکنه این ینی هورمون الدوسترون مث واسطه میمونه اما مثلن هورمون ضد ادراری خودش مستقیم رو نفرون اثر میکنه

  دقیقا :)
 • دانش آموزان آلاء

  @دکتر-عاطی
  الان به نظرشما نفرون یافت هدف «محرک »فوق کلیه هست یا نه؟ • @ali324 در پاراتیروید درون ریز فرعی؟ گفته است:

  @دکتر-عاطی
  الان به نظرشما نفرون یافت هدف «محرک »فوق کلیه هست یا نه؟

  به طور غیر مستقیم بله
  چون هدف از ترشح این هورمون اثر گذاشتن در نهایت رو ی نفرون کلیه اس


 • همیار

  @دکتر-عاطی در پاراتیروید درون ریز فرعی؟ گفته است:

  @ali324 در پاراتیروید درون ریز فرعی؟ گفته است:

  @دکتر-عاطی
  الان به نظرشما نفرون یافت هدف «محرک »فوق کلیه هست یا نه؟

  به طور غیر مستقیم بله
  چون هدف از ترشح این هورمون اثر گذاشتن در نهایت رو ی نفرون کلیه اس

  :) باز هم دقیقا!
وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.