منصوبات


 • همیار

  سلام سلام
  بچه ها من هفته ی پیش منصوباتو خوندم (و تست هم زدم) امروز بهش برگشتم یکم یادم رفته بود و تسلط هفته ی قبلو نداشتم.کلا سر عربی اینطوری میشم.شما چه جوری میخونین؟
  @دانش-آموزان-آلاء • @banoo شما یه بار کامل فیلم ها استاد ناصح زاده ببین بدون تست بعد که تموم شد بزار روز بعد تستاشا بزن هر جاییشا دیدی مشکل داشتی یه نگاهی دوباره به جزوه بنداز بعد دواره برو تستا • ولی کلا عربی حالتش این طوریه خیلی فراره


 • دانش آموزان آلاء

  @banoo در منصوبات گفته است:

  سلام سلام
  بچه ها من هفته ی پیش منصوباتو خوندم (و تست هم زدم) امروز بهش برگشتم یکم یادم رفته بود و تسلط هفته ی قبلو نداشتم.کلا سر عربی اینطوری میشم.شما چه جوری میخونین؟
  @دانش-آموزان-آلاء

  اشتباهتون اینه که مرورتون یه هفته طول میکشه
  شما بعد از مطالعه ی اون درس باید حددداکثر دو یا دیگه خیلی خیلی زیاد بشه، سه روز بعد (ترجیحا همون دو روز) مرور کنید
  و اینکه حتما هم تست های عربی رو باید هر شب نیم ساعت بزنید
  لازم نیست زیاد وقت بزارید
  فقط نیم ساعت هر شب تست بزنید براش(جدا از درک مطلب البته ها، برای درک مطلب هر شب زمان خودشو بذارید)


 • همیار

  @Mohammad-Fakhari در منصوبات گفته است:

  @banoo شما یه بار کامل فیلم ها استاد ناصح زاده ببین بدون تست بعد که تموم شد بزار روز بعد تستاشا بزن هر جاییشا دیدی مشکل داشتی یه نگاهی دوباره به جزوه بنداز بعد دواره برو تستا

  ممنون به آموزش نیاز ندارم دیگه
  دیدم فیلم های ایشون رو


 • همیار

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  سلام سلام
  بچه ها من هفته ی پیش منصوباتو خوندم (و تست هم زدم) امروز بهش برگشتم یکم یادم رفته بود و تسلط هفته ی قبلو نداشتم.کلا سر عربی اینطوری میشم.شما چه جوری میخونین؟
  @دانش-آموزان-آلاء

  اشتباهتون اینه که مرورتون یه هفته طول میکشه
  شما بعد از مطالعه ی اون درس باید حددداکثر دو یا دیگه خیلی خیلی زیاد بشه، سه روز بعد (ترجیحا همون دو روز) مرور کنید
  و اینکه حتما هم تست های عربی رو باید هر شب نیم ساعت بزنید
  لازم نیست زیاد وقت بزارید
  فقط نیم ساعت هر شب تست بزنید براش(جدا از درک مطلب البته ها، برای درک مطلب هر شب زمان خودشو بذارید)

  کل مبحثو که توی یه وعده نخوندم
  تو 4 وعده خوندم هفته ی پیش
  ولی آره فکر کنم باید همین نیم ساعتو پیش بگیرم که مدام برام مرور شه


 • همیار

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  سلام سلام
  بچه ها من هفته ی پیش منصوباتو خوندم (و تست هم زدم) امروز بهش برگشتم یکم یادم رفته بود و تسلط هفته ی قبلو نداشتم.کلا سر عربی اینطوری میشم.شما چه جوری میخونین؟
  @دانش-آموزان-آلاء

  اشتباهتون اینه که مرورتون یه هفته طول میکشه
  شما بعد از مطالعه ی اون درس باید حددداکثر دو یا دیگه خیلی خیلی زیاد بشه، سه روز بعد (ترجیحا همون دو روز) مرور کنید
  و اینکه حتما هم تست های عربی رو باید هر شب نیم ساعت بزنید
  لازم نیست زیاد وقت بزارید
  فقط نیم ساعت هر شب تست بزنید براش(جدا از درک مطلب البته ها، برای درک مطلب هر شب زمان خودشو بذارید)

  شما برای درک مطلب چه قدر تایم میزارین؟ من کتاب درک مطلب گاجو دارم استاد ناصح زاده گفته بودن.بالاش تایم ننوشته


 • دانش آموزان آلاء

  @banoo در منصوبات گفته است:

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  سلام سلام
  بچه ها من هفته ی پیش منصوباتو خوندم (و تست هم زدم) امروز بهش برگشتم یکم یادم رفته بود و تسلط هفته ی قبلو نداشتم.کلا سر عربی اینطوری میشم.شما چه جوری میخونین؟
  @دانش-آموزان-آلاء

  اشتباهتون اینه که مرورتون یه هفته طول میکشه
  شما بعد از مطالعه ی اون درس باید حددداکثر دو یا دیگه خیلی خیلی زیاد بشه، سه روز بعد (ترجیحا همون دو روز) مرور کنید
  و اینکه حتما هم تست های عربی رو باید هر شب نیم ساعت بزنید
  لازم نیست زیاد وقت بزارید
  فقط نیم ساعت هر شب تست بزنید براش(جدا از درک مطلب البته ها، برای درک مطلب هر شب زمان خودشو بذارید)

  شما برای درک مطلب چه قدر تایم میزارین؟ من کتاب درک مطلب گاجو دارم استاد ناصح زاده گفته بودن.بالاش تایم ننوشته

  درک مطلب به همین سادگی گاج
  هر شب سه تا درک مطلب
  توی 1 ماهکل کتاب تموم میشه


 • همیار

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  سلام سلام
  بچه ها من هفته ی پیش منصوباتو خوندم (و تست هم زدم) امروز بهش برگشتم یکم یادم رفته بود و تسلط هفته ی قبلو نداشتم.کلا سر عربی اینطوری میشم.شما چه جوری میخونین؟
  @دانش-آموزان-آلاء

  اشتباهتون اینه که مرورتون یه هفته طول میکشه
  شما بعد از مطالعه ی اون درس باید حددداکثر دو یا دیگه خیلی خیلی زیاد بشه، سه روز بعد (ترجیحا همون دو روز) مرور کنید
  و اینکه حتما هم تست های عربی رو باید هر شب نیم ساعت بزنید
  لازم نیست زیاد وقت بزارید
  فقط نیم ساعت هر شب تست بزنید براش(جدا از درک مطلب البته ها، برای درک مطلب هر شب زمان خودشو بذارید)

  شما برای درک مطلب چه قدر تایم میزارین؟ من کتاب درک مطلب گاجو دارم استاد ناصح زاده گفته بودن.بالاش تایم ننوشته

  درک مطلب به همین سادگی گاج
  هر شب سه تا درک مطلب
  توی 1 ماهکل کتاب تموم میشه

  منم همینو دارم.همینو استاد گفتن
  منظورم اینه برای حل هر یه دونه اش شبی چند دقیقه وقت میزارین.:see_no_evil:


 • دانش آموزان آلاء

  @banoo در منصوبات گفته است:

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  سلام سلام
  بچه ها من هفته ی پیش منصوباتو خوندم (و تست هم زدم) امروز بهش برگشتم یکم یادم رفته بود و تسلط هفته ی قبلو نداشتم.کلا سر عربی اینطوری میشم.شما چه جوری میخونین؟
  @دانش-آموزان-آلاء

  اشتباهتون اینه که مرورتون یه هفته طول میکشه
  شما بعد از مطالعه ی اون درس باید حددداکثر دو یا دیگه خیلی خیلی زیاد بشه، سه روز بعد (ترجیحا همون دو روز) مرور کنید
  و اینکه حتما هم تست های عربی رو باید هر شب نیم ساعت بزنید
  لازم نیست زیاد وقت بزارید
  فقط نیم ساعت هر شب تست بزنید براش(جدا از درک مطلب البته ها، برای درک مطلب هر شب زمان خودشو بذارید)

  شما برای درک مطلب چه قدر تایم میزارین؟ من کتاب درک مطلب گاجو دارم استاد ناصح زاده گفته بودن.بالاش تایم ننوشته

  درک مطلب به همین سادگی گاج
  هر شب سه تا درک مطلب
  توی 1 ماهکل کتاب تموم میشه

  منم همینو دارم.همینو استاد گفتن
  منظورم اینه برای حل هر یه دونه اش شبی چند دقیقه وقت میزارین.:see_no_evil:

  من هر شب سه تا میزنم توی نیم ساعت تموم میشه
  واژه هایی که سخت هستن رو بعد از اینکه درک مطلب رو زدم کنارشون علامت میزنم
  اول درک مطلب رو بدون اینکه واژه هاشو بخونم خودم میزنم بعد واژه هارو میخونم
  هربار که میخام بزنم قبلش از اولین متن تا آخرین متن همه ی لغات علامت زده رو مرور میکنم


 • دانش آموزان آلاء

  سعی کن عربیو کم اما تو برنامت زیاد باشه مثللا یک روز در میون و هی تستا تکرار بشن برات اون تستای نکته دار رو علامت بزنی نکاتشو ی جا بنویسی


 • همیار

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  سلام سلام
  بچه ها من هفته ی پیش منصوباتو خوندم (و تست هم زدم) امروز بهش برگشتم یکم یادم رفته بود و تسلط هفته ی قبلو نداشتم.کلا سر عربی اینطوری میشم.شما چه جوری میخونین؟
  @دانش-آموزان-آلاء

  اشتباهتون اینه که مرورتون یه هفته طول میکشه
  شما بعد از مطالعه ی اون درس باید حددداکثر دو یا دیگه خیلی خیلی زیاد بشه، سه روز بعد (ترجیحا همون دو روز) مرور کنید
  و اینکه حتما هم تست های عربی رو باید هر شب نیم ساعت بزنید
  لازم نیست زیاد وقت بزارید
  فقط نیم ساعت هر شب تست بزنید براش(جدا از درک مطلب البته ها، برای درک مطلب هر شب زمان خودشو بذارید)

  شما برای درک مطلب چه قدر تایم میزارین؟ من کتاب درک مطلب گاجو دارم استاد ناصح زاده گفته بودن.بالاش تایم ننوشته

  درک مطلب به همین سادگی گاج
  هر شب سه تا درک مطلب
  توی 1 ماهکل کتاب تموم میشه

  منم همینو دارم.همینو استاد گفتن
  منظورم اینه برای حل هر یه دونه اش شبی چند دقیقه وقت میزارین.:see_no_evil:

  من هر شب سه تا میزنم توی نیم ساعت تموم میشه
  واژه هایی که سخت هستن رو بعد از اینکه درک مطلب رو زدم کنارشون علامت میزنم
  اول درک مطلب رو بدون اینکه واژه هاشو بخونم خودم میزنم بعد واژه هارو میخونم
  هربار که میخام بزنم قبلش از اولین متن تا آخرین متن همه ی لغات علامت زده رو مرور میکنم

  من فقط علامت میزنم ولی ایده ی خوبیه.مرسی


 • همیار

  @DR.PeRshIA در منصوبات گفته است:

  سعی کن عربیو کم اما تو برنامت زیاد باشه مثللا یک روز در میون و هی تستا تکرار بشن برات اون تستای نکته دار رو علامت بزنی نکاتشو ی جا بنویسی

  :pray:


 • همیار

  ازین به بعد این تو تست منصوبات میزارم
  در صورت تمایل بهم ملحق شین
  @دانش-آموزان-آلاء


 • دانش آموزان آلاء

  @banoo در منصوبات گفته است:

  ازین به بعد این تو تست منصوبات میزارم
  در صورت تمایل بهم ملحق شین
  @دانش-آموزان-آلاء

  عالیه
  بذارید از همین الان شروع کنید بجوابیم
  از درس اول منصوبات شروع کنید فقط بقیه رو نخوندم آخه :/


 • همیار

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  ازین به بعد این تو تست منصوبات میزارم
  در صورت تمایل بهم ملحق شین
  @دانش-آموزان-آلاء

  عالیه
  بذارید از همین الان شروع کنید بجوابیم
  از درس اول منصوبات شروع کنید فقط بقیه رو نخوندم آخه :/

  کتاب من 4 درس کرده اینو.اولیش مفعول مطلقه.خوبه؟


 • دانش آموزان آلاء

  @banoo در منصوبات گفته است:

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  ازین به بعد این تو تست منصوبات میزارم
  در صورت تمایل بهم ملحق شین
  @دانش-آموزان-آلاء

  عالیه
  بذارید از همین الان شروع کنید بجوابیم
  از درس اول منصوبات شروع کنید فقط بقیه رو نخوندم آخه :/

  کتاب من 4 درس کرده اینو.اولیش مفعول مطلقه.خوبه؟

  آره آره مفعول مطلق بذارید


 • همیار

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  ازین به بعد این تو تست منصوبات میزارم
  در صورت تمایل بهم ملحق شین
  @دانش-آموزان-آلاء

  عالیه
  بذارید از همین الان شروع کنید بجوابیم
  از درس اول منصوبات شروع کنید فقط بقیه رو نخوندم آخه :/

  کتاب من 4 درس کرده اینو.اولیش مفعول مطلقه.خوبه؟

  آره آره مفعول مطلق بذارید

  باشه.سخت نیست.
  ولی بامزه است


 • همیار

  0_1487102184763_photo_2017-02-14_23-25-56.jpg


 • دانش آموزان آلاء

  @banoo در منصوبات گفته است:

  0_1487102184763_photo_2017-02-14_23-25-56.jpg

  گزینه2 دیه؟


 • همیار

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  0_1487102184763_photo_2017-02-14_23-25-56.jpg

  گزینه2 دیه؟

  نه :see_no_evil:


 • همیار

  بزارم جوابشو؟


 • دانش آموزان آلاء

  @banoo در منصوبات گفته است:

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  0_1487102184763_photo_2017-02-14_23-25-56.jpg

  گزینه2 دیه؟

  نه :see_no_evil:

  :|

  فقط گزینه 4 به ذهنم میرسه


 • همیار

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  0_1487102184763_photo_2017-02-14_23-25-56.jpg

  گزینه2 دیه؟

  نه :see_no_evil:

  :|

  فقط گزینه 4 به ذهنم میرسه

  4 جوابه


 • دانش آموزان آلاء

  @banoo در منصوبات گفته است:

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  0_1487102184763_photo_2017-02-14_23-25-56.jpg

  گزینه2 دیه؟

  نه :see_no_evil:

  :|

  فقط گزینه 4 به ذهنم میرسه

  4 جوابه

  آخه باب افعال هم مصدره دیگه چرا غلطه؟


 • همیار

  @banoo در منصوبات گفته است:

  0_1487102184763_photo_2017-02-14_23-25-56.jpg

  گزينه ١ چرا تانيت گرفته؟! تفعله ك نداريم كاكو🤔


 • همیار

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  0_1487102184763_photo_2017-02-14_23-25-56.jpg

  گزینه2 دیه؟

  نه :see_no_evil:

  :|

  فقط گزینه 4 به ذهنم میرسه

  4 جوابه

  آخه باب افعال هم مصدره دیگه چرا غلطه؟

  0_1487103111414_photo_2017-02-14_23-41-33.jpg


 • دانش آموزان آلاء

  @moein در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  0_1487102184763_photo_2017-02-14_23-25-56.jpg

  گزينه ١ چرا تانيت گرفته؟! تفعله ك نداريم كاكو🤔

  اون مصدر دومشه
  مصدر دوم تفعیل تفعله هست


 • همیار

  هر دو نفرتون پاسخو بخونین


 • همیار

  @banoo در منصوبات گفته است:

  هر دو نفرتون پاسخو بخونین

  خدايي بيخيال من بعد از دو سال تازه عربيمو رسوندم به هفتاد تخريب نشم ديه😑


 • همیار

  :see_no_evil:
  من دیگه سوال نمیزارمممم


 • دانش آموزان آلاء

  @banoo در منصوبات گفته است:

  :see_no_evil:
  من دیگه سوال نمیزارمممم

  :| :| :|


 • همیار

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  :see_no_evil:
  من دیگه سوال نمیزارمممم

  :| :| :|

  :disappointed:


 • همیار

  @banoo در منصوبات گفته است:

  :see_no_evil:
  من دیگه سوال نمیزارمممم

  ها كاكو تچكرات فراوان
  فقط قربون دستت پستايه من بي لايك مونده🙄😁


 • دانش آموزان آلاء

  @banoo در منصوبات گفته است:

  0_1487102184763_photo_2017-02-14_23-25-56.jpg

  از این سوالاتِ ساده هم تو عربی میدن؟ :))
  آخه فقط با دونستن باب های مزید میشد به جواب رسید به راحتی!
  از اون تشدید هم که "م" توی "یکمّل" داره میشد حدس زد که باب تفعیل هست!
  فَعَّل > یُفَعِّل > تفعیل
  افعل > یفعل > افعال
  فقط بخاطر تشابه میان یفعّل و یفعل اگر دقت نکنه فرد جواب اشتباه میده! (باب افعال تشدید نداره)


 • دانش آموزان آلاء

  همه اینطورن..باید یه خلاصه داشته باشی • آقا من تا لان بیش از 40 تا درک مطلب عربی حل کردم هنوزم ضعف دارم لامصب 7 دقیقه همش وقت هست واسش 9 تا سوال سخت داره
  تا الان نتونستم تو 7 دقیقه تمومش کنم,هر چقدرم که دایره لغات رو میبرم بالا باز یه تیکه از متن هست که نمیفهممش,زبانم که کلا ریدینگ هارو تا الان تو هیچ آزمونی نزدم اصلا:expressionless:
  اگه ترفندی کلکی چیزی بلدید معرفی کنید از این وضع بیام بیرون:neutral_face:
  خودم که اول تحلیل صرفی رو میزنم که احتیاج به خوندن متن نداره
  بعدش همون سوالای درک مطلبش آخر سر هم تشکیل


 • دانش آموزان آلاء

  خوب مشکلت همینه..تشکیل و تحلیل صرفیو بزن برو قواعد یا دینی اصن...بعد از وقت باقی موندت بیا اینارو بزن


 • دانش آموزان آلاء

  @Reza.Tah در منصوبات گفته است:

  آقا من تا لان بیش از 40 تا درک مطلب عربی حل کردم هنوزم ضعف دارم لامصب 7 دقیقه همش وقت هست واسش 9 تا سوال سخت داره
  تا الان نتونستم تو 7 دقیقه تمومش کنم,هر چقدرم که دایره لغات رو میبرم بالا باز یه تیکه از متن هست که نمیفهممش,زبانم که کلا ریدینگ هارو تا الان تو هیچ آزمونی نزدم اصلا:expressionless:
  اگه ترفندی کلکی چیزی بلدید معرفی کنید از این وضع بیام بیرون:neutral_face:
  خودم که اول تحلیل صرفی رو میزنم که احتیاج به خوندن متن نداره
  بعدش همون سوالای درک مطلبش آخر سر هم تشکیل

  شما اصلا لازم نیست هر 4 تای درک مطلب رو بزنی
  سریع بخون و رد شو
  اول تحلیل صرفی و شکل رو بزن بعد برو سر اون 4 تا سوال، از بینشون ببین کدوم راحته، وقتی سوالو خوندی دیدی هیچ نظری نداری و برای جواب دادن بهش باید بری دوباره متن رو بخونی بیخیالش شو برو سوال بعدی

  ریدینگ زبان چرا نمیزنید؟ :|
  زبان که دیگه آسونه که :/ • @m.jafari9877
  نمیدونم والا زبان رو. سوالای گزینه دو سخته یا من ضعیفم
  کلمه سخت زیاد داره تو متنش که کلمه کلیدی هم هستن نمیشه رد شد ازش


 • دانش آموزان آلاء

  @banoo کتابی ک استاد گفتن اینه؟http://book.gaj.ir/Book/Index/229
  خوبه کتابش؟؟


 • دانش آموزان آلاء

  @fotros313 در منصوبات گفته است:

  @banoo کتابی ک استاد گفتن اینه؟http://book.gaj.ir/Book/Index/229
  خوبه کتابش؟؟

  بله من همینو خریدم و خیلی خوب هست تایید میکنمش


 • همیار

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @fotros313 در منصوبات گفته است:

  @banoo کتابی ک استاد گفتن اینه؟http://book.gaj.ir/Book/Index/229
  خوبه کتابش؟؟

  بله من همینو خریدم و خیلی خوب هست تایید میکنمش

  میشه بگین کلا چند تا درک مطلب داره؟
  بین این و یه منبع دیگ موندم


 • دانش آموزان آلاء

  @Dr.Saraaa در منصوبات گفته است:

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @fotros313 در منصوبات گفته است:

  @banoo کتابی ک استاد گفتن اینه؟http://book.gaj.ir/Book/Index/229
  خوبه کتابش؟؟

  بله من همینو خریدم و خیلی خوب هست تایید میکنمش

  میشه بگین کلا چند تا درک مطلب داره؟
  بین این و یه منبع دیگ موندم

  84 تا متن داره که همشون از کنکور هستن تمام متن ها از کنکور هستن
  17 تای اولش آسونن (حتی ریاضی و هنر 94 هم جزو آسوناشه!)
  بعدش یه تعدادی متوسط
  بعدش یه تعدادی سخت
  کنار هر متن تمام واژه های مهمش رو نوشته با معنی، بعد از اینکه درک مطلب رو زدید و تموم شد، به راحتی میتونید واژه هایی که بلد نبودین و به خاطر همونا نتونستین سوال هارو جواب بدین رو ببینید و علامتگذاری کنید
  من که از این کتاب راضی هستم


 • همیار

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @Dr.Saraaa در منصوبات گفته است:

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @fotros313 در منصوبات گفته است:

  @banoo کتابی ک استاد گفتن اینه؟http://book.gaj.ir/Book/Index/229
  خوبه کتابش؟؟

  بله من همینو خریدم و خیلی خوب هست تایید میکنمش

  میشه بگین کلا چند تا درک مطلب داره؟
  بین این و یه منبع دیگ موندم

  84 تا متن داره که همشون از کنکور هستن تمام متن ها از کنکور هستن
  17 تای اولش آسونن (حتی ریاضی و هنر 94 هم جزو آسوناشه!)
  بعدش یه تعدادی متوسط
  بعدش یه تعدادی سخت
  کنار هر متن تمام واژه های مهمش رو نوشته با معنی، بعد از اینکه درک مطلب رو زدید و تموم شد، به راحتی میتونید واژه هایی که بلد نبودین و به خاطر همونا نتونستین سوال هارو جواب بدین رو ببینید و علامتگذاری کنید
  من که از این کتاب راضی هستم

  خوبه پس همینو میگیرم
  ممنون


 • دانش آموزان آلاء

  @Dr.Saraaa پیشنهاد میکنم سریع تر بگیرید گاج 50 درصد تخفیفش 3 روز دیگه تموم میشه.منم میخوام بگیرم


 • همیار

  @fotros313 در منصوبات گفته است:

  @Dr.Saraaa پیشنهاد میکنم سریع تر بگیرید گاج 50 درصد تخفیفش 3 روز دیگه تموم میشه.منم میخوام بگیرم

  اوهوم چشم
  =))


 • دانش آموزان آلاء

  سلام
  سوال ریاضی ۸۹ مربوط به بحث مفعول مطلق
  گفته تو کدوم گزینه مفعول مطلق یافت میشه
  استاد گفتن کلمات ایضا جدا حتما سبحان الله و... هر جا بیان مفعول مطلق تاکیدی هستن
  ولی تو پاسخ نامه اون گزینه که کلمه ایضا توش هست رو جواب اعلام نکرده
  کسی میتونه کمک کنه؟
  مرسی


 • دانش آموزان آلاء

  @adel_77
  سلام. در اصل نباید دیگه این گزینه رو میداد چون تو گزینه یک ابتساما هم مفعول مطلق تاکیدی هستش ولی بین یک و دو چون یک واضح تره و یه کلمه از جنس فعل داده و نوعی هم که نیس پس یک رو انتخاب می کنیم.از دبیرم هم پرسیدم گفتن که دیگه دو رو نباید می داد.


 • همیار

  سلام بچه ها .این سوالمو از یه دبیر عربی (آقای غلامی) پرسیدم.با خودم گفتم چون این میتونه مشکلِ خیلیا باشه اینجا قرارش بدم خوبه:

  سلام جناب کاظمی وقتتون بخیر.بابت زحماتتون متشکرم.و بابت مزاحمتم عذر میخوام.من سوالم بیشتر مشاوره ای هست تا درسی.من قواعد عربی رو به سرعت فراموش میکنم در عرض 1 هفته همه اش یادم میره و دوباره برای هر بار تست باید از اول بخونم.به نظر شما باید چیکار کنم تا از یادم نره؟مشاورم هر روز تو برنامه ام 1 ساعت و ربع عربی گذاشته ولی عملا نمیتونم مباحث زیادی ازش رو بخونم چون هی دارم قبلیا رو مرور میکنم.🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  [Forwarded from کاظم غلامی]
  سلام
  روز بخیر
  ✅اولا فراموش کردن قواعد عربی یک موضوع کاملا طبیعیه و در اغلب داوطلب ها این مورد اتفاق می افته پس اصلا نگران این موضوع نباش و بابت ش استرس نگیر

  ✅ ثانیا چقدر خوبه که مشاورت در برنامه ت عربی رو هر روز آورده چون عربی از درسهایی هستش که تسلط داشتن روی اون نیاز به تکرار و تداوم منظم داره. بهشون سلام برسون.

  ✅ چند تا راهکار عمده وجود داره برای این مساله ای که گفتی:

  1- برنامه ت رو طوری تنظیم کن که بعد از هر چند روز (مثلا در پایان هرهفته) یک زنگ رو به مرور قواعد قبلی اختصاص بدی!

  2- موقع مطالع هر درس و موضوع، یک خلاصه تهیه کن و برای مرور اون خلاصه ها رو بخون نه کل قواعد رو.

  3- موقع حل تست، سوالات مهم رو علامت بزن و در زنگ های مرور اون ها رو دوباره حل کن.

  4- در پایان هر بخش ازبرنامه مطالعه ت (مثلا در پایان دروس 5-1 عربی2 و یکبار هم در پایان عربی2) دو سه تا آزمون جامع حل کن!


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.