کمک برای جمع بندی نیم سال اول


 • دانش آموزان آلاء

  سلام دوستان من خیلی وقت است که درسهای نیم سال اول را تمام کرده ام اما نمیدانم چطور جمع بندی کنم.اگر میشود کمک کنید
  تشکر
  نحوه جمع بندی دروس حفظی
  وحلی
  رشته انسانی


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.