لیسانس کامپیوترم میخوام کنکور تجربی بدم نیاز به برنامه دارم.


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.