منبع آموزشی مناسب هندسه پایه


  • دانش آموزان آلاء

    سلام.
    شما منبع خوب برای هندسه پایه چی میشناسین که 0 تا 100 هندسه پایه باشه.با فیلم های آلاء که فقط کلاس کنکور استاد کبرایی کامله ولی من نمیتونم ازش استفاده کنم.میکرو هندسه 1 و 2 و 3 رو جداگونه دارم.آیا کاملن ؟ پیشنهاد شما چیه ؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.