تقدیم به استادان بزرگ آلاء2 • خدایا این استاد چقد بزرگه آخه... چقد حرفه ای... خدا خیرش بده چقد من خوب یاد گرفتم...
  ایول لابد بقیه درس هاشونم اینطوریه....
  برم ببینم چه خبره شیمی...
  چندتا کلیپ از چند استاد متفاوت دانلود کردم...
  مدتی از آزمون های نیم سال اول کانون گذشته بود و من همه آزمون های کانون شیمی رو صفر میزدم چون هیچی نمیفهمیدم...
  هربار مسائل سرعت سینتیک رو میزدم...
  گیج و منگ و ملنگ به دیوار خیره میشدم و دلم میخواست کتاب هامو رنده کنم و سرعت تجزیه شدنشو بر اساس سطح تماس بررسی کنم که شاید عنایتی حاصل بشه و از سینتیک چیزی یاد بگیرم اما چون میدونستم سرعت تجزیه کاغذ بسیار کنده و منم بالطبع عمر نوح ندارم از این کار هم صرفنظر کردم...
  کلیپ های استاد آقاجانی رو یک به یک نگاه کردم و باز هم هیچ امیدی به پیشرفت نداشتم و حتی جرات نداشتم برم سراغ تست زدن...
  بالاخره بعد از چند بار نگاه کردن به کلیپ های ایشون با هزار ترس و دلهره لای کتاب تستو باز کردم...
  تست اول مسائل سرعت....
  یادداشت کرده بودم قبلا سه بار اشتباه زده بودم و کمترین زمانی که صرف اون تست شده بود 30 دقیقه...
  تست رو برای چهارمین بار نگاه کردم و اما این بار با معلوماتی که از استاد یاد گرفته بودم...
  تستو زدم زیر 1 دقیقه... دستام میلرزید و دلهره داشتم پاسخو ببینم ولی بعد از چندی کلنجار با خودم رفتم سراغ پاسخ و این بار تستو درست زدم...
  گفتم شاید اینقد دیگه تستو زدم که حفظم شده...
  تست بعدی... تست بعدی... تست بعدی... تا رسیدم به تستایی که هنوز نزده بودم...
  شروع کردم و همه رو زدم بدون غلط...
  هر تستی رو میزدم هزارتا دعای خیر برای استاد عزیزم میکردم...
  ولی افسوس از آزمون عقب بودم...
  طول کشید و طول کشید و طول کشید تا آزمون جمع بندی پیش وقتش جلو اومد و من توی هفته اول سینتیک رو تموم کردم...
  آزمون قبلش تعادل بود و من صفر زده بودم...
  عهد کردم هرطور شده توی دو هفته بعدش تعادل رو هم بخونم و خوندم...
  آزمون زدم 52...
  از تراز چهارهزار شیمی رسیدم به شش هزار...
  با وجود اینکه وقت نشد حتی یک تست از کتاب تست بزنم و صرفا کلیپ های استاد رو نگاه کردم...
  ادامه دارد...


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.