ویژگی های مشترک همه ی جانوران


 • ناظم

  :red_circle::red_circle::red_circle:ویژگی های مشترک همه ی جانوران
  :syringe:ازدسته یوکاریوت ها هستند.

  :syringe:در غشای سلول های آنان کلسترول دیده می شود.

  :syringe:سلول های آنان دیواره ندارند.

  :syringe:مونومرها در آن ها یکسان است ولی تفاوت آنها در ترکیب آن ها در پلیمرهاست

  :syringe:واکنش های سنتز آبدهی و هیدرولیز دارند.

  :syringe:تولید ومصرف ATP دارند

  :syringe:آنزیم ها نقش اساسی در فعالیت های سلول ها دارند.

  :syringe:سلول ها دارای اندامک هستند ( نه همه ی آنها)

  :syringe:برای زنده ماندن به اکسیژن نیاز دارند.

  :syringe:جانوران باید مواد زائد نیتروژن دار دفع کنند.

  :syringe:دارای سیستم های دفاعی در برابر عوامل بیگانه هستند.

  :syringe:هم DNA خطی (در هسته) و هم DNA حلقوی (در میتوکندری و کلروپلاست) دارند

  :syringe:هم ریبوزوم ساده (در میتوکندری) و هم ریبوزوم پیچیده (در غشای هسته و شبکه ی آندوپلاسمی زبرو سیتوپلاسم) دارند.

  :syringe:همانند سازی DNA توسط چندین جایگاه شروع انجام میشود

  :syringe:تقسیم میتوز و میوز دارند.

  :syringe:در ساختار کروموزوم های آنان هیستون وجود دارد.

  :syringe: سلولها چرخه ی سلولی دارند.

  :syringe:دارای لقاح خارجی و یا داخلی هستند.

  :syringe:سه نوع RNA پلی مراز دارند.

  :syringe:رونویسی از ژنهای پروتئینها در آن ها توسط RNA پی مراز II انجام می گیرد.

  :syringe:ژن های آنان گسسته است.

  :syringe:تنظیم بیان ژن بر عهده ی اپران ها نیست .

  :syringe:شناسایی راه انداز توسط عوامل رونویسی صورت می گیرد.

  :syringe:همواره تحت تأثیر انتخاب طبیعی هستند.

  :syringe:در پاسخ به محرک ها رفتارهای مختلفی از خود بروز می دهند.

  :syringe:همگی هتروتروف اند و فوتوسنتز نمی کنند.

  :syringe:گلیکولیز همواره در آن ها انجام می گیرد و ATP تولید می شود.
  @pouryarahimi


 • دانش آموزان آلاء

  @mohammadhassan در ویژگی های مشترک همه ی جانوران گفته است:

  :red_circle::red_circle::red_circle:ویژگی های مشترک همه ی جانوران
  :syringe:ازدسته یوکاریوت ها هستند.

  :syringe:در غشای سلول های آنان کلسترول دیده می شود.

  :syringe:سلول های آنان دیواره ندارند.

  :syringe:مونومرها در آن ها یکسان است ولی تفاوت آنها در ترکیب آن ها در پلیمرهاست

  :syringe:واکنش های سنتز آبدهی و هیدرولیز دارند.

  :syringe:تولید ومصرف ATP دارند

  :syringe:آنزیم ها نقش اساسی در فعالیت های سلول ها دارند.

  :syringe:سلول ها دارای اندامک هستند ( نه همه ی آنها)

  :syringe:برای زنده ماندن به اکسیژن نیاز دارند.

  :syringe:جانوران باید مواد زائد نیتروژن دار دفع کنند.

  :syringe:دارای سیستم های دفاعی در برابر عوامل بیگانه هستند.

  :syringe:هم DNA خطی (در هسته) و هم DNA حلقوی (در میتوکندری و کلروپلاست) دارند

  :syringe:هم ریبوزوم ساده (در میتوکندری) و هم ریبوزوم پیچیده (در غشای هسته و شبکه ی آندوپلاسمی زبرو سیتوپلاسم) دارند.

  :syringe:همانند سازی DNA توسط چندین جایگاه شروع انجام میشود

  :syringe:تقسیم میتوز و میوز دارند.

  :syringe:در ساختار کروموزوم های آنان هیستون وجود دارد.

  :syringe: سلولها چرخه ی سلولی دارند.

  :syringe:دارای لقاح خارجی و یا داخلی هستند.

  :syringe:سه نوع RNA پلی مراز دارند.

  :syringe:رونویسی از ژنهای پروتئینها در آن ها توسط RNA پی مراز II انجام می گیرد.

  :syringe:ژن های آنان گسسته است.

  :syringe:تنظیم بیان ژن بر عهده ی اپران ها نیست .

  :syringe:شناسایی راه انداز توسط عوامل رونویسی صورت می گیرد.

  :syringe:همواره تحت تأثیر انتخاب طبیعی هستند.

  :syringe:در پاسخ به محرک ها رفتارهای مختلفی از خود بروز می دهند.

  :syringe:همگی هتروتروف اند و فوتوسنتز نمی کنند.

  :syringe:گلیکولیز همواره در آن ها انجام می گیرد و ATP تولید می شود.
  @pouryarahimi


 • دانش آموزان آلاء

  درست تر اینه بگیم؛ دیواره سولزی ندارند....
  چون فصل آخر زیست سوم میخونیم؛تخمک دارای دیواره های محکمه • @ali324 در ویژگی های مشترک همه ی جانوران گفته است:

  درست تر اینه بگیم؛ دیواره سولزی ندارند....
  چون فصل آخر زیست سوم میخونیم؛تخمک دارای دیواره های محکمه

  کتاب نگفته دیواره
  کتاب گفته لایه رل مانند
  این چسبندگی داره
  که باعث اتصال به رحم بشه • @mohammadhassan
  اقا محمد مث همیشه ممنون
  شما عالی هستی :)


 • دانش آموزان آلاء

  @دکتر-عاطی
  صفحه 230 قسمت لقاح خارجی؛ خط 7؛
  تخمک این جانداران دارای دیواره های چسبناک زله ای و محکمی است و... • @ali324 در ویژگی های مشترک همه ی جانوران گفته است:

  @دکتر-عاطی
  صفحه 230 قسمت لقاح خارجی؛ خط 7؛
  تخمک این جانداران دارای دیواره های چسبناک زله ای و محکمی است و...

  دیواره فک نمیکنم منظورش دیواره ی سلولی باشه :|
  چون ندارن جانوران که ........
  باز نمیدونم
  اما چالش جالبی بودش :)


 • دانش آموزان آلاء

  @دکتر-عاطی
  بعله طبق ص 22 و 23 سال دوم باید بگیم جانوران «دیواره سلولی» ندارند


 • همیار

  چانواران طبق کتاب دیواره سلولی ندارن!توی تخمکا یه دیواره ژله مانند برا محافظت هستش!اما این دیواره سلولی نیسش!دیوارس!


 • دانش آموزان آلاء

  توی تخمک؟؟؟


 • همیار

  @ali324 در ویژگی های مشترک همه ی جانوران گفته است:

  توی تخمک؟؟؟

  کتاب نگفته!فقط گفته دیواره هایی داره ژله ای!


 • دانش آموزان آلاء

  داخل عشای پلاسمایی بود خو سلول میمرد....هست خارج غشا....حتما اینم حاشیه ایه...


 • همیار

  خیلی سوالای حاشیه ای تو ذهنت هس!سوالای کنکور رو نگا بندازی میفهمی اصلا اینا کنکور نمیادش!
  forum.sanatisharif.ir/topic/2802/بررسی-تست-های-کنکور-های-سال-قبل/18


 • دانش آموزان آلاء

  باش ممنون


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.