سوال ازهندسه


  • دانش آموزان آلاء

    به وسیله ی یک طناب یک متری شکلی مانند زیر رسم کرده ایم که آن راPQRSTنامیده ایم حال اگرزوایایPQRSTبرابر باشندمحیط پنج ضلعیABCDEرابدست آورید
    0_1484320811873_عکس0153.jpg
    توروخداسریع جواب بدید
    ممنون  • آقا من اینو هرجور کردم سینوس ۱۸ لازم میشد فک کردم جایی اشتباه کردم. ولی تو یه تاپیک دیگه دیدم مهندس زنگنه حلش کردن


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.