امتحان ترم ارم فردا توروخدا جواب بدید


  • دانش آموزان آلاء

    سلام در فیلم اموزشی شیمی 1 اقای انوشه فرمودند که اگر بخواهیم سرعت نور را300000هزار کیلومتر بر ثانیه را تبدیل siکنیم یعنی متر بر ثانیه کنیم می شود3*10به توان8 m.sکه بهsتوان-1 داد چرا به s توان-1 دادند


  • حامیان آلاء - مشاور

    @mysa4548 واحدش متر بر ثانیه است .یعنی متر تقسیم بر ثانیه.یعنی ثانیه تو مخرج هستش .پس میتونیم به فرم:
    m/s یا اون شکلی که خودتون گفتید .توی شکل نوشتنی که شما گفتید s رو از مخرج آوردید تو صورت پس توان منفی یک میگیره


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.