نکات مربوط به تولید مثل ورشد و نمو


 • ادمین

  :red_circle::red_circle::red_circle:نکات مربوط به تولید مثل ورشد و نمو (قسمت اول)

  :syringe:گامت ها سلول های تخصص یافته ای هستند که به منظور تولید مثل جنسی در جانداران تولید میشوند

  :syringe:در بیشتر موارد گامت ها حاصل تقسیم میوز هستند ولی گیاهان وبرخی جانوران مثل زنبور نر و برخی آغازیان با استفاده از میتوز گامت میسازند

  :syringe:اسپرم ها معمولا سلول های ریز و متحرک هستند و اغلب دارای تاژک اند( نه مژک ) ولی معمولا تخمک ها سلول های بزرگ و بدون تحرک هستند و سیتوپلاسم زیاد دارند که اندوخته جنین خواهد بود

  :syringe:لقاح داخلی در جانوران خشکی زی - یک نوع کوسه ماهی - سخت پوستان آب زی( مثل دافنی و کشتی چسب ) دیده میشود

  :syringe:لقاح خارجی در بسیاری از بی مهرگان آبزی - ماهی ها - دوزیستان دیده میشود

  :syringe:تخمک های جانداران دارای لقاح خارجی دیواره های محکم و چسبناک و ژله ای دارند و فقط با اسپرم گونه ی خود لقاح میابند و در این مورد با گونه های دیگر جدایی گامتی دارند

  :syringe:در لقاح داخلی تخمک از بدن جانور ماده خارج نمیشود و اسپرم وارد دستگاه تولید مثلی ماده میشود

  :syringe:لقاح داخلی نیازمند دستگاه و اندام های تخصص یافته برای تولید مثل است دستگاه تولیدمثل نر و ماده شامل آلت های تناسلی + محلی برای نگهداری اسپرم ها ( در نر ) + دربعضی از جانوران دارای مکانی مناسب برای نگهداری جنین ( ماده های پستانداران بچه زا ) است

  :syringe:اندوخته ی ابتدایی جنین همان اندوخته ی غذایی تخمک است دقت کنید که اندوخته ی تخمک مخلوطی از پروتئین و لیپید است و فاقد کربوهیدرات است

  :syringe:اولین جانداران تخم گذار در خشکی خزندگان بوده اند (۳۵۰ میلیون سال پیش)

  :syringe:در پستانداران که لقاح داخلی دارند سه نوع از روش های نگهداری از جنین را دارند
  ۱- تخم گذاری مثل پلاتی پوس
  ۲-زنده زایی مثل کانگورو و اوپاسوم
  ۳-بچه زایی مثل اغلب پستانداران

  :syringe:در تخم گذاری پستانداران لقاح میتواند خارجی ویا داخلی باشد ولی در زنده زایی و بچه زایی لقاح همواره داخلی است

  :syringe:پستانداران زنده زا رحم ابتدایی دارند و نوزاد را نارس به دنیا می آورند تا با تغذیه از شیر از غده های شیری موجود در کیسه ی مادر رشد کنند
  @pouryarahimi


 • ادمین

  :red_circle::red_circle::red_circle:نکات مربوط به تولید مثل و رشد ونمو (قسمت دوم )

  :syringe:نقش دستگاه تولید مثلی مرد :
  ۱- تولید مداوم اسپرم پس از بلوغ
  ۲- ایجاد محیط مناسب برای نگهداری اسپرم ها
  ۳- انتقال اسپرم به خارج از بدن

  :syringe:دمای طبیعی(۳۷ درجه) بدن برای تولید اسپرم مناسب نیست و اسپرم سازی در بیضه ها در خارج از بدن و در دمای ۳۴ درجه انجام میگیرد

  :syringe:اعمال بیضه ها با دو هورمون هیپوفیز پیشین کنترل میشود
  :small_blue_diamond:هورمونLH : تحریک سلول های بینابینی و ترشح تستوسترون از آنها به خون
  :small_blue_diamond:هورمون FSH : به همراه تستوسترون اسپرم زایی توسط سلول های دیواره ی لوله اسپرم ساز را تحریک میکنند

  :syringe:در مردان تنها سلول هایی که توانایی میوز را دارند (سلول های زاینده) سلول های دیواره ی لوله های اسپرم ساز هستند (اسپرماتوگونی که ابتدا به اسپرماتوسیت اولیه تبدیل میشود)

  :syringe:اعمال بیضه به طور مستقیم با هورمون های LH و FSH هیپوفیز پیشین کنترل میشود و به طور غیر مستقیم واز طریق هورمون های آزادکننده و مهارکننده توسط هیپوتالاموس کنترل میشود

  :syringe:بلوغ اسپرم در اپیدیدیم صورت میگیرد که این بلوغ شامل قدرت باروری و قدرت حرکت آن است پس درون اپیدیدیم میتوان اسپرم هایی با قابلیت حرکتی متفاوت یافت چون اسپرم هایی که بالغ نشده اند هنوز تاژک ندارند و گروهی هم که بالغ شده اند تاژک دار شده اند

  :syringe:در یک اسپرم کامل هم DNA خطی در هسته و هم DNA حلقوی در میتوکندری های موجود در قطعه میانی وجود دارد
  @pouryarahimi


 • ادمین

  :red_circle::red_circle::red_circle:نکات مربوط به تولید مثل و رشد ونمو ( قسمت سوم)

  :syringe:در دستگاه تولید مثلی مرد ترتیب اندازه ی غدد برون ریز عبارت است از :
  :small_blue_diamond:وزیکول سمینال > پروستات > پیازی-میزراهی

  :syringe:دقت کنید که اسپرم ها وارد غدد وزیکول سمینال و پیازی-میزراهی نمیشوند بلکه ترشحات این غده ها به مسیر حرکت اسپرم ها وارد میشود

  :syringe:دقت کنید که مجرای اسپرم بر از جلوی مثانه به سمت پشت آن حرکت میکند

  :syringe:با توجه به اینکه میتوکندی ها در قسمت میانی اسپرم حضور دارند بنابراین تمام فعالیت های تنفس سلولی و تولید ATP و DNA حلقوی در این قسمت مشاهده میشود

  :syringe:میزراه هم دارای ماهیچه صاف و هم ارادی است ولی در انزال فقط ماهیچه های صاف دخالت دارند و انزال ( خروج اسپرم ها) غیر ارادی است

  :syringe:در تخمدان ها حدود ۲ میلیون گامت وجود دارد که نابالغ اند و در مرحله پروفاز I میوز متوقف شده اند یعنی مرحله ای که DNAشروع به فشردگی میکند و پوشش هسته ناپدید میشود و هستک ها ناپدید میشوند

  :syringe:اولین گویچه قطبی در تخمدان و به دنبال تکمیل میوز I و همزمان با اووسیت ثانویه تشکیل میشود

  :syringe:دومین گویچه ی قطبی در رحم و در صورت لقاح با اسپرم و به دنبال انجام میوز II و همزمان با تشکیل سلول بزرگ که بعدا به تخمک تبدیل میشود تشکیل میشود

  :syringe:لوله ی فالوپ که بین تخمدان و رحم قرار دارد از جنس بافت پوششی مژکدار است این نوع بافت در نای و نایژه و نایژک و بینی هم دیده میشود
  @pouryarahimi


 • ادمین

  :red_circle::red_circle::red_circle:انواع لقاح

  :red_circle:لقاح خارجی : در این نوع لقاح سلول های جنسی (گامت ها) در خارج از بدن جانور با هم ادغام می شوند و سلول تخم (زیگوت) را پدید می آورند و نکته ی مهم در این نوع لقاح تخمک است.

  :large_blue_diamond: در برخی گونه ها عواملی مانند دمای محیط و طول روز موجب می شود که نرها و ماده ها در یک زمان گامت های خود را تقریبا همزمان به درون آب رها کنند تا احتمال لقاح افزایش یابد.

  :large_blue_diamond: تخمک جانورانی که لقاح خارجی دارند , دیواره ی چسبناک , ژله ای و محکم دارد تا اسپرم ها به آن بچسبند و عمل لقاح صورت بگیرد و همچنین این دیواره پس از لقاح موجب محافظت زیگوت و جنین می شود.

  :red_circle:لقاح داخلی : در این نوع لقاح ، گامت های نر وارد دستگاه تولیدمثلی جانور ماده می شود و در آن جا با گامت ماده لقاح انجام می گیرد و در این جانوران تخمک سلولی بزرگ است که غیر متحرک است و دارای ذخایر غذایی است.

  :ballot_box_with_check:لقاح داخلی نیازمند اندام های تخصص یافته ای است ( اندام های تولیدمثلی ) , اندام های تولید مثلی شامل آلت های تناسلی نر و ماده , محلی برای نگهداری و ذخیره ی اسپرم ها ودر بعضی جانوران دارای مکانی برای نگهداری جنین است.
  :large_blue_diamond:اندوخته ی غذایی تخمک مخلوطی از لیپید و پروتئین است و فاقد کربوهیدرات است.

  :large_blue_diamond: بیشترین اندوخته ی تخمک در پرندگان دیده می شود زیرا جنین در دوران رشد هیچ رابطه ی تغذیه ای با مادر ندارد و در تمام طول رشد باید از این اندوخته استفاده کند.
  @pouryarahimi


 • حامیان آلاء - مشاور

  @mohammadhassan سلام این جمله مشکل نداره آیا؟
  در تخم گذاری پستانداران لقاح میتواند خارجی ویا داخلی باشد
  ممنون بابت مطالب :+1:


 • ادمین

  @mehdi_zangane در نکات مربوط به تولید مثل ورشد و نمو گفته است:

  @mohammadhassan سلام این جمله مشکل نداره آیا؟
  در تخم گذاری پستانداران لقاح میتواند خارجی ویا داخلی باشد
  ممنون بابت مطالب :+1:

  سلام خواهش میکنم: )
  من خودم سومم و مطالب رو مستقیما از کانال آقای رحیمی برمیدارم.این مطلب توی کانال آقای رحیمی بود. • 1-اولین جانداران تخم گذار در خشکی حشرات هستند نه خزندگان!خزندگان اولین مهره داران تخم گذار در خشکی هستن
  2-در تخم گذاری پستانداران کجای کتاب گفته ک لقاح میتونه خارجی باشه؟ضمن این ک تو کتاب گفته بسیاری از بی مهرگان ابزی و دوزیستان و ماهیا لقاح خارجی دارن حرفی از پستانداران نزده.تازه این ک بخواد لقاح خارجی باشه در تخم گذاری خیلی عجیبه،خب اون تخم مگه نباید تو بدن جانور ماده باشه یه مدتی؟اونوقت لقاحش خارجی باشه چجوری ممکنه.عجبا :/
  ای دی تلگرام دکتر رحیمی رو ندارید؟ :/ • توی کتاب نگفته ک اسپرم وقتی میره ب اپی دیدیم تاژک نداره گفته نیمتونه حرکت کنه
  طبق شکل ص 234 اسپرماتید تمایز پیدا میکنه و میشه اسپرم.و اسپرم هم طبق همون شکل تاژک داره!!و اونی هم که میره به اپی دیدیم اسپرمه(که تاژک دار هست قبل از رفتن ب اپی دیدیم) • تخمک جاندارانی ک لقاح خارجی دارن دیواره های چسبناک و... داره ن دیواره ی :/ و هم پیش از لقاح باعث محافظت تخمک میشه و هم پس از لقاح محافظ زیگوته


 • ادمین

  @sahba در نکات مربوط به تولید مثل ورشد و نمو گفته است:

  1-اولین جانداران تخم گذار در خشکی حشرات هستند نه خزندگان!خزندگان اولین مهره داران تخم گذار در خشکی هستن
  2-در تخم گذاری پستانداران کجای کتاب گفته ک لقاح میتونه خارجی باشه؟ضمن این ک تو کتاب گفته بسیاری از بی مهرگان ابزی و دوزیستان و ماهیا لقاح خارجی دارن حرفی از پستانداران نزده.تازه این ک بخواد لقاح خارجی باشه در تخم گذاری خیلی عجیبه،خب اون تخم مگه نباید تو بدن جانور ماده باشه یه مدتی؟اونوقت لقاحش خارجی باشه چجوری ممکنه.عجبا :/
  ای دی تلگرام دکتر رحیمی رو ندارید؟ :/

  نه من ندارم آی دی ایشون رو. • @mohammadhassan چ بد


 • ادمین

  :red_circle::red_circle::red_circle:نکات مربوط به تولید مثل و رشد ونمو( قسمت چهارم)

  :syringe:دقت کنید که همه ی هورمون هایی که از تخمدان ترشح میشوند (به صورت کلی همه ی هورمون های بدن) به خون میریزند و به داخل تخمدان ریخته نمیشوند

  :syringe:استروژن هورمونی است که از فولیکول در حال رشد وهمچنین جسم زرد ترشح میشود و جنس استروئیدی دارد بنابراین گیرنده ی آن در داخل سلول است

  :syringe:دقت کنید که پس از تولد در تخمدان سلول زاینده فعالیت ندارد

  :syringe:در چرخه تخمدان در تنظیم ترشح هورمون استروژن هم خود تنظیمی منفی و هم مثبت دیده میشود در ابتدا افزایش اندک استروژن مانع از ترشح بیشتر LH و FSH میشود(خودتنظیمی منفی) ولی پس از آن زمانیکه فولیکول بالغ تر میشود افزایش زیاد هورمون استروژن باعث ترشح بیشتر LH میشود ( خودتظیمی مثبت)

  :syringe:با توجه به منحنی چرخه های جنسی در شکل کتاب باید به نکات زیر توجه کرد:
  :small_blue_diamond:در هفته اول مرحله فولیکولی ترشح استروژن کم و ریزش دیواره رحم زیاد است ( قاعدگی)

  :small_blue_diamond:در هفته دوم مرحله فولیکولی ترشح استروژن افزایش یافته و ضخامت دیواره رحم هم بیشتر میشود

  :small_blue_diamond:در هفته اول مرحله لوتئال میزان ترشح پروژسترون شروع به افزایش کرده و دیواره رحم همچنان ضخیم و پرخون تر میشود

  :small_blue_diamond:در هفته دوم مرحله لوتئال میزان پروژسترون به حداکثر خود میرسد و ترشح استروژن هم بالاست به همین دلیل در حدود روز بیست و ششم حداکثر ضخامت دیواره رحم دیده میشود ولی پس از آن در صورت عدم لقاح دیواره رحم ریزش کرده و ترشح استروژن و پروژسترون کاهش میابد و به این ترتیب چرخه به پایان میرسد

  :syringe:بیشترین مقدار استروژن در حدود روز سیزدهم است که در این زمان بیشترین مقدار LH و FSH هم رخ میدهد که باعث تخمک گذاری میشود

  :syringe:بیشترین اختلاف میان مقدار هورمون های LH و FSH هنگام تخمک گذاری و در حدود روز سیزدهم است

  :syringe:کمترین میزان ضخامت رحم مربوط به هفته اول مرحله فولیکولی و در حدود روز سوم یا چهارم است

  :syringe:در افراد یائسه میزان استروژن کاهش یافته و مقدار LH و FSH بالاست و برای جلوگیری از علائم یائسگی، استروژن تجویز میشود
  @pouryarahimi


 • ادمین

  :red_circle::red_circle::red_circle:نکات مربوط به تولید مثل و رشد و نمو (قسمت پنجم)

  :syringe:اگر اسپرم تا چند روز بعد از تخمک گذاری ( خروج تخمک از تخمدان و رفتن آن به سمت رحم ) به تخمک برسد ممکن است لقاح صورت بگیرد دقت کنید که رسیدن اسپرم به تخمک در این زمان لزوما به معنای لقاح نیست

  :syringe:در اولین هفته پس از لقاح زیگوت شروع به تقسیم های متوالی میتوز میکند و ساختاری ۱۶ سلولی به نام بلاستوسیت ایجاد میکند که حاصل ۴ نسل میتوز زیگوت است

  :syringe:حدود شش روز بعد از لقاح ( کمتر از یک هفته) بلاستوسیت به دیواره ی رحم متصل میشود که به این عمل جایگزینی میگویند

  :syringe:مواد غذایی از خون مادر به جفت انتشار میابد که بدون مصرف ATP است و در نهایت از طریق رگ های خونی به بند ناف به رویان میرسد

  :syringe:دقت کنید که در بندناف یک سیاهرگ و ۲ سرخرگ وجود دارد که سیاهرگ آن بر خلاف بیشتر موارد دارای خون روشن است و سرخرگ آن خون تیره دارد

  :syringe:در بندناف سیاهرگ از سرخرگ ها قطورتر است و حاوی خون جنین است

  :syringe:مراحل رشد و نمو جنین به صورت زیر است :

  :small_blue_diamond:انتهای هفته سوم : حدود ۲mm درازا دارد و شروع نمو رگهای خونی و روده

  :small_blue_diamond:انتهای هفته چهارم : حدود ۵mm درازا دارد و بازوها و پاها شروع به تشکیل میکنند و در نهایت تمام اندام های اصلی شروع به تشکیل میکنند و ضربان قلب آغاز میشود

  :small_blue_diamond:ماه دوم : ۲۲mm درازا و ۱ گرم وزن دارد و مراحل نهایی نمو انجام میگیرد و اندام های داخلی اصلی مشخص میشوند و بازوها و پاها شکل میگیرند

  :small_blue_diamond:انتهای سه ماهه اول : اندام های جنسی مشخص میشوند و جنین ویژگیهای بدنی قابل تشخیص دارد

  :syringe:دقت کنید که ضربان قلب جنین در هفته چهارم آغاز میشود ولی تشخیص ضربان قلب در هفته هفتم در سونوگرافی ممکن میشود

  :syringe:تشکیل اندام های جنسی دیرتر از سایر اندام ها صورت میگیرد

  :syringe:با توجه به مشخص شدن اندام های جنسی در پایان سه ماهه اول میتوان جنس جنین را تشخیص داد ولی پیش از آن هم میتوان با روش کاریوتایپ و از روی کروموزوم ها جنس راتشخیص داد
  @pouryarahimi


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.