نکات مربوط به دستگاه عصبی


 • ادمین

  :red_circle::red_circle::red_circle:نکات مربوط به ساختار و کار نورون ها

  :syringe:دو کلمه که نباید اشتباه بگیریم باهم
  :small_blue_diamond:هدایت پیام عصبی : یعنی حرکت پیام عصبی در طول یک نورون
  :small_blue_diamond:انتقال پیام عصبی : یعنی عبور یک پیام عصبی از یک نورون به یک سلول دیگر

  :syringe:نورون هایی که در انعکاس ها تحریکات عصبی را هدایت میکنند اغلب نورون های میلین دار هستند چون انعکاس ها با سرعت زیادی انجام میگیرند

  :syringe:بافت عصبی فقط شامل سلول های عصبی(نورون) نمیشود بلکه سلول های نوروگلیا (پشتیبان) که سلول های غیر عصبی هستند هم جز بافت عصبی به حساب می آیند

  :syringe:بعضی از نورو گلیاها مسئول ساخت غلاف میلین هستند که از جنس غشاست و در بیماری MS این غلاف ها مورد حمله ی سیستم ایمنی قرار میگیرد

  :syringe:نورون ها در افراد بالغ هرگز تقسیم میتوز و میوز انجام نمیدهند و در مرحله G0 چرخه سلولی باقی می مانند ولی این سلول ها در مرحله جنینی توانایی تقسیم دارند

  :syringe:نورون ها به دلیل دراز بودن نسبت سطح به حجم بیشتری از سایر سلول های بدن دارند

  :syringe:ژن ساخت غلاف میلین و تمام پروتئین های دیگر بدن درون ژنوم نورون ها وجود دارد ولی همه ی آنها روشن نیستند

  :syringe:سلول پیش سیناپسی همواره یک نورون است ولی سلول پس سیناپسی میتواند نورون اشد یا یک سلول دیگر

  :syringe:در منحنی تغییر پتانسیل غشای نورون در طی پتانسیل عمل شامل موارد زیر است:
  :small_blue_diamond:مرحله بالارو : کانال دریچه دار سدیمی باز و پتاسیمی بسته است
  :small_blue_diamond:اوج منحنی : هر دو کانال دریچه دار سدیمی و پتاسیمی بسته هستند
  :small_blue_diamond:مرحله پایین رو: کانال دریچه دار پتاسیمی باز و سدیمی بسته است

  :syringe:آزاد شدن انتقال دهنده عصبی از پایانه آکسون نورون پیش سیناپسی از طریق اگزوسیتوز و با مصرف ATP صورت میگیرد

  :syringe:در پایانه آکسون نورون پیش سیناپسی میتوکندری های فراوان وجود دارد تا ATPمورد نیاز برای اگزوسیتوز انتقال دهنده عصبی را فراهم کنند
  @pouryarahimi


 • ادمین

  :red_circle::red_circle::red_circle:نکات مربوط به ساختار و کار دستگاه عصبی

  :syringe:چند واژه که نباید اشتباه بگیریمشون
  :small_blue_diamond:عصب : مجموعه ای از آکسون و دندریت ویا هر دوی آنها است
  :small_blue_diamond:تار عصبی : به آکسون ویا دندریت های بلند گفته میشود
  :small_blue_diamond:دستگاه عصبی : دستگاه ارتباطی و هماهنگی بدن است وشامل دستگاه عصبی مرکزی یعنی مغز و نخاع و دستگاه عصبی محیطی است که خود شامل دستگاه عصبی پیکری و خودمختار است

  :syringe:هیپوتالاموس در زیر تالاموس واقع شده و هیچ کدام از آنها مربوط به ساقه مغز نیستند

  :syringe:بزرگترین بخش مغز مخ است و بخش خارجی آن قشر مخ است که بخش خاکستری مخ و محل اجتماع جسم سلولی نورون هاست

  :syringe:بیشترین چین خوردگی قشر مخ در پستانداران بخصوص پریمات ها دیده میشود و این میتواند زمینه ساز بروز رفتارهای پیچیده در آنها باشد

  :syringe:مخچه در زیر مخ و پشت ساقه مغز قرار دارد و در تعادل و دقت نقش دارد

  :syringe:مخچه بخشی از اطلاعات خود را از گوش دریافت میکند که این اطلاعات عصبی را از بخش نیم دایره ای گوش و عصب تعادلی آن به دست می آورد

  :syringe:لوب بویایی جز دستگاه لیمبیک است

  :syringe:جسم پینه ای دسته جات آکسون ودندریت است در حالیکه دستگاه لیمبیک شبکه ی گسترده ای از نورون هاست

  :syringe:نورون های رابط غلاف میلین ندارند بنابراین فقط در بخش خاکستری مغز ونخاع یافت میشوند ودر بخش سفید وجود ندارند

  :syringe:ماهیچه های اسکلتی مخطط ارادی هستند ولی در انعکاس های نخاعی نظیر انعکاس زردپی زیرزانو به صورت غیر ارادی منقبض میشوند

  :syringe:اعصاب خودمختار سمپاتیک و پاراسمپاتیک به هیچ وجه ارادی نیستند و بر دستگاه های مختلف بدن تاثیر دارند

  :syringe:انقباض ماهیچه های عنبیه در چشم با اعصاب خودمختار تنظیم میشود و باعث تغییر قطر سوراخ مردمک میشود
  @pouryarahimi


 • ادمین

  :red_circle::red_circle::red_circle:مخ و مخچه

  :black_circle: مخ
  :large_blue_diamond: بزرگ ترین بخش مغز است و توانایی یادگیری ، حافظه ، ادراک و عملکرد هوشمندانه را دارد ، مخ دارای یک لایه خارجی چین خورده با برآمدگی ها و شیار های بسیار ، این لایه قشر مخ نامیده می شود و بخش خاکستری رنگ و دارای جسم سلولی نورون ها است و توسط یک شیار عمیق و طولانی در وسط به دونیم تقسیم می شود

  :large_blue_diamond:به طور معمول نیم کره راست مخ ، اطلاعات حسی را از سمت چپ بدن دریافت می کند و حرکات آن بخش را کنترل می کند و نیم کره چپ اطلاعات حسی از سمت راست بدن را دریافت می کند حرکات آن بخش را کنترل می کند به علاوه هر بخش کار مخصوص به خود را دارد

  :large_blue_diamond:بیشتر پردازش اطلاعات حسی و حرکتی در قشر مخ انجام می شود

  :large_blue_diamond: چین خوردگی های زیاد قشر مخ موجب افزایش سطح این ناحیه می شود و باعث می شود که مغز بتواند درون جمجمه جا بگیرد

  :large_blue_diamond: نیم کره های مخ از طریق دسته از تار های عصبی به نام جسم پینه ای به یک دیگر مرتبط می شوند

  :black_circle:مخچه :
  :large_blue_diamond:مخچه در پشت ساقه مغز قرار دارد و از دو نیم کره که در وسط آن بخشی به نام کرمینه قرار دارد تشکیل شده است

  :large_blue_diamond:مهم ترین مرکز هماهنگی و یادگیری حرکات لازم برای تنظیم حالت بدن و تعادل است و برای انجام این عمل اطلاعاتی را از ماهیچه ها ، مفصل ها، پوست و چشم ها و گوش ها دریافت می کند

  :large_blue_diamond: صدمه به مخچه باعث می شود که فرد هنگام راه رفتن تلو تلو بخورد و اعمال خود را به صورت غیر ماهرانه انجام دهد و توانای انجام حرکات دقیق را ندارد .

  :large_blue_diamond:اطلاعاتی که از گوش ها به مخچه فرستاده می شود مربوط به اعصاب تعادلی است که از مجاری نیم دایره ای گوش دریافت شده است

  :large_blue_diamond:مخچه در زیر قشر مخ ،تالاموس ، هیپوتالاموس و هیپوفیز قرار دارد و در بالای بصل النخاع و نخاع دیده می شود
  @pouryarahimi


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.