نکات مهم فصل چهارم پیش دانشگاهی


 • ادمین

  :red_circle::red_circle:نکات مهم فصل چهارم پیش دانشگاهی

  :white_check_mark:برگ متحرک بر خلاف اسمش یک حشره است و همه ی ویژگی حشرات در مورد آن صدق کند

  :white_check_mark:بر اساس نظریه لامارک صفات اکتسابی موروثی میشوند و علت تغییر گونه ها را در ارتباط با تغییرات فیزیکی است

  :white_check_mark:لامارک چگونگی تغییر گونه ها را تفسیر کرد ولی تفسیر آن اشتباه بود و مثال او در اینجا مورد طول گردن زرافه بود

  :white_check_mark:در سهره های جزایر گالاپاگوس که گوشتخوار هستند نسبت طول لوله گوارش به اندازه بدن از سایر سهره های آمریکای جنوبی بیشتر است

  :white_check_mark:به اعتقاد مالتوس رشد جمعیت انسانی با تصاعد هندسی ولی رشد منابع غذایی در بهترین حالت تصاعد عددی است

  :white_check_mark:براسیکااولراسه (کلم) جز نهاندانگان است و تحت اثر انتخاب مصنوعی (زادگیری انتخابی) و می توان این نوع انتخاب را نوعی انتخاب جهت دار دانست

  :white_check_mark: در پیدایش انواعی کلم نوترکیبی نقش دارد

  :white_check_mark:عامل اصلی گوناگونی ژنی جهش است ولی ولی آهنگ جهش برای برای اغلب ژن ها بسیار آهسته است

  :white_check_mark:جهش ماده خام تغییر گونه هاست ولی جهت آن را تعیین نمیکند

  :white_check_mark:مستقیم ترین شواهد تغییر گونه ها سنگواره ها هستند

  :white_check_mark:برخی حلقه های حدواسط کشف شده است مثلا پتروداکتیل که مربوط به 210 میلیون سال پیش است که فسیل حدواسط پرندگان و خزندگان است

  :white_check_mark:در درخت تبار زایشی نیای مشترک در پایین ترین نقطه نمودار است

  :white_check_mark:اندام های حرکتی جلویی مهره داران ساختارهای همولوگ محسوب میشوند چون همه ی آن ها از استخوان های اصلی یکسانی تشکیل شده است ولی تفاوت هایی با هم دارند

  :white_check_mark:رویان مهره داران در مراحل اولیه نمو دارای صفات مشترکی است که عبارتند از :
  :small_blue_diamond:یک دم
  :small_blue_diamond:چهار جوانه حرکتی
  :small_blue_diamond:یک حفره گلویی

  :white_check_mark:حفره گلویی در دوزیستان نابالغ و ماهی ها حفظ میشود ولی در سایر مهره داران اندام وستیجیال است

  :white_check_mark:تغییر گونه ها با دو الگوی تغییر تدریجی و تعادل نقطه ای (تغییر ناگهانی) توجیه میشود

  :white_check_mark:در الگوی تعادل نقطه ای یک گونه پس از اینکه در دوره طولانی بدون تغییر بوده ناگهانی دچار تغییر میشود

  :white_check_mark:نمودار الگوی تدریجی بصورت خطی و تعادل نقطه ای بصورت پلکانی است

  :white_check_mark:پروانه های شب پرواز فلفلی (بیستون بتولاریا) تحت اثر انتخاب طبیعی قرار گرفته و در مناطق با گلسنگ پروانه های روشن شایستگی تکاملی بیشتر و در مناطق فاقد گلسنگ پروانه های تیره شایستگی تکاملی بیشتری دارند
  @pouryarahimi

  0_1481964269133_photo530039517863848584.jpg
  :point_up:
  بیستون بتولاریا


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.