توضیح بیشتر  • سلام.
    آیا سایتی یا منبعی برای پیداکردن معنی شعرها وجود دارد؟ من سوالات بسیار زیادی دارم.


  • همیار

    @borjianamin سلام..میتونین از کتاب های محوری (سبز - سیرتاپیاز) گاج استفاده کنین


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.