وجود اختلال در باز شدن سایت، فروم و دانلود فیلم ها