سوال از شیمی 2 دارم  • تعداد اوربیتال ها با n برابر یک لایرو نشون میدن یا تعداد زیر لایه با n برابر یک زیر لایرو نشون میدن؟؟؟؟


  • ادمین

    سلام...تعداد زیر لایه ها باnبرابر،یک لایه رو نشون میدن وتعداد اوربیتال ها با lبرابر یک زیر لایه رو نشون میدن،عین این جمله تو کتاب شیمی 2فصل اول هست ...فکر کنم تقریبا اواسط فصل بود،دقیقا یادم نیست...موفق باشی


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.