سوال نور - فیزیک اول دبیرستان  • باسلام اگر نور به طور مستقیم به منشور بتابد زاویه های منشور هم فرضی فرقی نداره چی باشد و زاویه ی حد ان هم 45 درجه باشد اگه میشهبا شکل برام توضیح بدبد و قوانینش رو هم برام بنویسید