سوال از اقای پازوکی  • استاد شما در دقایق 118 از جلسه ی 5 فرمودید از هر ژن دوتا در سلول موجود است! این عدد حداکثر دو تا نیست؟ ب دلیل اینکه ما یک n از پدر و دیگری را از مادر که شاید ژن مذکور در یکی از ان دو موجود نباشد و در بیان ساده تر بگوییم یکی بیمار باشد و دیگری سالم که همان یک دانه ژن سالم باعث تولید پلی پپتید شود....


 

کاربران فعال این بخش

8
آنلاین

19.4k
کاربران

9.0k
موضوع ها

603.1k
دیدگاه‌ها