حسته نباشید یه سوال ساده داشتم بچه ها البته یکم مسخره س ولی فقط همین جاش موندم نمی دونم چرا تو ارایش الکترونی خب توی ml اگر اوربیتا s باشه 0و1 یا منفی 1 و صفر واسه ادرس اسپینش یعنی جهت دوران اوربیتال یعنی توی به دست اوردن ادرس کاملش • حسته نباشید یه سوال ساده داشتم بچه ها البته یکم مسخره س ولی فقط همین جاش موندم نمی دونم چرا تو ارایش الکترونی خب توی ml اگر اوربیتا s باشه 0و1 یا منفی 1 و صفر واسه ادرس اسپینش یعنی جهت دوران اوربیتال یعنی توی به دست اوردن ادرس کاملش فک کنم قاطی کردم این مبحس ساده رو • @pedramebrahimi خب زیر لایه s فقط یه اوربیتال داره با ml صفر . و دو الکترون میتونه تو خودش جا بده با اسپین های یک دوم و منفی یک دوم .
  n ادرس لایه
  l ادرس زیر لایه ( s p d f )
  ml جهت گیری اوربیتال تو فضا که از منفی l تا مثبت l هستش
  ms عدد اسپین که فقط دوتا مقدار داره : منفی یک دوم و مثبت یک دوم... • @pedramebrahimi
  Ml جهت گیری اوربیتال ها رو در فضا مشخص میکنه...
  Msجهت گردش الکترون دور محور خودش رو مشخص میکنه...کجاشو نگرفتی!؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

34
آنلاین

21.6k
کاربران

10.4k
موضوع ها

696.0k
دیدگاه‌ها