سوالات من  • دبيرمون گفته كه اگر كلمه ها دوبه دو سجع مطرف باشند بازم آرايه ي موازنه پديد مياد اين درسته؟تو كنكور از آرايه ي موازنه مياد ؟تو كنكور از اين كه اين جمله چند جزئي ست مياد؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

17
آنلاین

20.2k
کاربران

9.6k
موضوع ها

634.4k
دیدگاه‌ها