سوالات من  • دبيرمون گفته كه اگر كلمه ها دوبه دو سجع مطرف باشند بازم آرايه ي موازنه پديد مياد اين درسته؟تو كنكور از آرايه ي موازنه مياد ؟تو كنكور از اين كه اين جمله چند جزئي ست مياد؟


 

کاربران فعال این بخش

14
آنلاین

18.9k
کاربران

8.6k
موضوع ها

591.0k
دیدگاه‌ها