یک سوال فیزیک و دو جواب !!!! • سلام.
  سوال
  یه سوال از صوت بخش اثر دوپلر هست که با دو راه مختلف دو جواب مختلف داره:indecisiveness:. کمک کنید بفهمیم چرا؟

  a s b
  متحرک منبع(با سرعت vبه چپ) ساکن

  منبع صوت s با سرعت v=30m/s به شنونده ساکن a نزدیک میشود.سرعت صوت 330m/s است. b با چه سرعتی به سمت منبع حرکت کند تا بسامد دریافتی برابری با a داشته باشد؟

  راه اول: s با سرعت نسبی 30 متر بر ثانیه به a نزدیک میشود. پس باید برای دریافت بسامد برابر b نیز با همان سرعت نسبی به s نزدیک شود.
  از دید ناظر بیرونی سرعت نسبی b با سرعت s جمع میشود:
  v(b) = v(s) + v(b,s) >>> v=30+30=60
  و جواب 60 میشود.

  راه دوم(راه اصلی): استفاده از رابطه ی اثر دوپلر:
  f(0) = (v-v(0))/(v-v(s))*f >> f1= v-0/v-v(s) *f >> f1=330/(330-30)*f=
  11/10*f

  f>> f2=(v+v(2))/(v+v(s))*f >> f2=
  (330+v(2))/(330+30)*f

  فرکانس برابر:
  f*11/10 = (330+v(b))/360*f
  در نتیجه:
  v(b)=66


 • دانش آموزان آلاء

  عجب

  ایول داداش
  اینجوری پیش بری به ریش انشتین میخندی
  من که نگرفتم چطور حل شد اما ....
  موفق باشی


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.