نکات کنکوری فیزیک 4

 • سلام.
  سوال
  یه سوال از صوت بخش اثر دوپلر هست که با دو راه مختلف دو جواب مختلف داره:indecisiveness:. کمک کنید بفهمیم چرا؟

  a s b
  متحرک منبع(با سرعت vبه چپ) ساکن

  منبع صوت s با سرعت v=30m/s به شنونده ساکن a نزدیک میشود.سرعت صوت 330m/s است. b با چه سرعتی به سمت منبع حرکت کند تا بسامد دریافتی برابری با a داشته باشد؟

  راه اول: s با سرعت نسبی 30 متر بر ثانیه به a نزدیک میشود. پس باید برای دریافت بسامد برابر b نیز با همان سرعت نسبی به s نزدیک شود.
  از دید ناظر بیرونی سرعت نسبی b با سرعت s جمع میشود:
  v(b) = v(s) + v(b,s) >>> v=30+30=60
  و جواب 60 میشود.

  راه دوم(راه اصلی): استفاده از رابطه ی اثر دوپلر:
  f(0) = (v-v(0))/(v-v(s))*f >> f1= v-0/v-v(s) *f >> f1=330/(330-30)*f=
  11/10*f

  f>> f2=(v+v(2))/(v+v(s))*f >> f2=
  (330+v(2))/(330+30)*f

  فرکانس برابر:
  f*11/10 = (330+v(b))/360*f
  در نتیجه:
  v(b)=66


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

5
آنلاین

20.1k
کاربران

9.6k
موضوع ها

633.4k
دیدگاه‌ها