احکام ارتباط با نا محرم • علل و انگیزه های روابط نامحرمان:
  علل و انگیزه های ارتباط افراد نامحرم گوناگون است. ممکن است دختر و پسر نامحرم انگیزه های مشترک و یا جداگانه ای برای روابط خود داشته باشند.

  اعمال و افعالی که از انسان صادر می شود بدون انگیزه و اندیشه نیست. قداست و خباثت عملِ انسان به نیّت او بستگی دارد . نیت، سازنده هویت عمل انسان هاست . از این رو پیامبر گرامی اسلام (ص) فرموده اند:( انما الاعمال با لنیات وانّما لکُلّ امریٌٍ مانَوی);1 بدی و خوبی عمل به نیّت بستگی دارد.)

  در این بخش، علل و انگیزه های روابط را به گونه مختصر اشاره می کنیم تا فلسفه احکام آن نیز روشن شود.

  یکم ـ انگیزه جنسی
  برخی معتقدند ریشه اصلی روابط بین دو جنس مخالف و به اصطلاح نامحرمان، انگیزه جنسی است، لیکن طرفین برای معقول و مشروع جلوه دادن این روابط نامشروع، سخنانی بر خلاف انگیزه اصلی بر زبان جاری می کنند; مثل این که می گویند: هدف ما فقط محبت و تحکیم پیوندهای دوستی، استفاده متقابل فرهنگی است، یا رابطه خواهر و برادری است.

  عده ای معتقدند: بهتر است دوستِ پاک و مشاور خیر خواه هر فردی، از جنس مخالف او باشد.

  در میان پسرها و دخترها این گونه توجیهات بیشتر است، چرا که این رابطه ها شادمانی زیادتری را موجب خواهد شد; ولی تجربه نشان داده محور اصلی این نوع دوستی ه، همان انگیزه جنسی است که در قالب عشق و علاقه های شدید خودنمایی می کند و حتی گاهی به ازدواج های نامعقول نیز منجر می شود.

  دوم ـ سود شخصی
  ارتباط به انگیزه منافع مادی اشکال مختلفی دارد:

  الف ـ گاهی زن برای استخدام در اداره با رئیس اداره یا مسئول کارگزینی ارتباط برقرار می کند.

  ب ـ گاهی زنی ثروت مند و یا مردی توانگر است، به همین دلیل فرد نامحرم تمایل به ارتباط نشان می دهد تا شاید روزی از ثروت او بهره مند شود و طرف مقابل هم به دلایلی این رابطه را مغتنم می شمارد.

  ج ـ دبیری است متخصص و طرف مقابل برای استفاده از علمش با او رابطه برقرار می کند تا از علم او بهره گیرد. این رابطه از سوی جنس مخالف غالباً در دوران تحصیل اتفاق می افتد.

  د ـ افراد سرشناس و متشخص طبعاً در معرض ارتباط با جنس مخالف قرار می گیرند.

  سوم ـ انگیزه ازدواج
  این نوع رابطه غالباً از سوی دختران خالصانه است، ولی از سوی پسران جوانی که ادعای ازدواج دارند، گاهی خالصانه نیست و بیشتر برای ارضای غریزه جنسی است و کمتر به ازدواج منتهی می گردد. البته گاهی نیز به پیوند مقدس زناشویی می انجامد .

  چهارم ـ قرابت و خویشاوندی
  یکی از علل ارتباط ه، مسئله فامیلی و خویشاوندی است. گاهی برادر شوهر، پسر عمه، دختر خاله، پسر دایی و دختر دایی با هم معاشرت می کنند و غالباً گمان می کنند فامیل ها با هم محرم هستند، در حالی که حدود شرعی در همه موارد باید مراعات شود.

  پنجم ـ علاقه مندی به افراد صاحب شهرت
  گاهی انگیزه ارتباط به دلیل شهرت اجتماعی طرف مقابل است; مانند علاقه مندی به ورزش کارانی که در میادین ورزشی مدال کسب کرده اند. دو خواهر نوشته بودند ما برای خدا دو تن از ورزش کاران را دوست داریم و مایلیم از نزدیک آنان را ملاقات کرده و با تلفن این ارتباط را تداوم بخشیم. این رابطه به هر انگیزه باشد به گناه منتهی خواهد شد.

  ششم ـ رابطه معلم و شاگرد
  گاهی انگیزه و میل به ارتباط دو جنس مخالف، به دلیل روابط استادی و شاگردی است که اصل این گونه رابطه، مقدس است و کمتر به گناه می انجامد، لکن باید حدود شرعی این نوع رابطه نیز مشخص باشد .

  هفتم ـ علاقه به شب نشینی ها و سرگرمی ها و گذرانیدن اوقات فراغت و ارتباط خانوادگی، باعث روابط نامحرمان می شود و خطراتی را در پی می آورد.
  هشتم ـ رابطه مرید و مرادی
  بعضی از خانم ها علاقه شدیدی به معلمان اخلاق دارند تا بتوانند معنویت و عرفان خود را تکمیل کنند . از این رو به چنین افرادی که نام پیر، مرشدو یا عارف را یدک می کشند دل می بندند، البته این که هر کس به معلم اخلاق و مرشد دینی نیازمند است جای تردید نیست ،لیکن پیدا کردن یک انسان کامل و سرسپردن و تحت تعلیم وی قرار گرفتن کاری است بس دشوار.

  از یک طرف به قول شاعر عارف :

  قطع این مرحله بی رهبری خضر مکن

  ظلمات است بترس از خطر گمراهی

  از جانب دیگر :

  ای بسـا ابلیس آدم روی هست

  پس به هردستی نباید داد دست

  بسیار اتفاق افتاده که بعضی افراد به دلیل عدم آگاهی، در دام شیادان و فریب کاران افتاده، سر از صوفی گری و درویشی در آورده اند، به جای هدایت به ضلالت کشیده شده اند. حتی بانوان را واداشته اند که دست مرشد قطب و شیخ طریقت را ببوسند و به زانوی او سر بگذارند و با نامحرم همانند محرم رفتار نمایند .

  این گونه ارتباطات، بسیار خطرناک و بدعت آمیز است. هم اکنون امثال نویسندگان پرواز روح و ملاقات با امام زمان کم نیستند که جامه تدلیس و تزویر به تن کرده و در مسند ارشاد و اخلاق و تدریس معارف نشسته، مردم و جوانان و به خصوص بانوان را می فریبند. در این بازار مکاره تنها و تنها باید به فقهای متأله و مراجع تقلید و رساله مراجعه کرد، همان گونه که امام زمان فرمود: (و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا; در حوادث و مسائل پیش آمده به محدثان و فقیهان مراجعه کنید.)

  به قول حافظ:

  صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد

  بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد

  بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه

  زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد

  این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت

  و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد

  ای کیک خوش فرام که خوش می روی به نماز

  غره شو که گریه عابد نماز کرد

  فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

  شرمنده رهروی که عمل بر حجاز کرد

  مقدمات و ملزومات روابط
  تحقق ارتباط، منوط به مقدمات و لوازمی است که باید احکام آن را مشخص کنیم.نگاه کردن، صحبت کردن، گردش و تفریح، خنده ، ملاقات و خلوت کردن، هر کدام در اسلام حدودی دارد و مقرراتی. در این جا بعضی از احکام و مسائل مربوط به روابط محرم و نامحرم را بیان می کنیم.

  الف ـ نگاه متقابل محرم و نامحرم
  مسئله 1ـ (اگر خانم مسلمان کاملاً حجاب داشته باشد، نگاه کردن به وجه و کفین او [صورت و دست ها ] با شرایط ذیل اشکال ندارد: 1ـ وجه و کفین زینت نشده باشد; 2ـ نگاه به قصد لذت 2و ریبه نباشد.)3

  ولی مرحوم گلپایگانی می فرمایند: (بنابر احتیاط واحب جایز نیست حتی به وجه و کفین نامحرم نگاه کرد، چه زینت داشته باشد چه نداشته باشد.)4 در نتیجه مردان نمی توانند به صورت و دست زنانی که حجاب کامل ندارند، نگاه کنند، اما از نظر امام ،نگاه به وجه کفین با دو شرط فوق مانعی ندارد .

  مسئله 2ـ (نگاه کردن به دست خانم نامحرمی که انگشتری یا النگو در دست دارد و یا ناخن های خود را بلند کرده و یا لاک زده و یا به هر صورت زینت داده، [به نظر اکثر مراجع]حرام است، خواه نامحرم از بستگان نزدیک باشد و یا غریبه باشد.)5

  مسئله 3 ـ (نامحرم به هر منظوری که زینت کرده باشد نگاه کردن به او جایز نیست، حتی اگر برای سپرو یا امتحان انگشتر و یا النگو یا گردن بند و… باشد.)6

  مسئله 4 ـ (نگاه کردن به کف پ، روی پ، پاشنه پا و ساق پای خانم ها بدون قصد ریبه و لذت نیز حرام است و غیر از وجه و کفین، مرد نمی تواند به هیچ عضوی از بدن زن نگاه کند.)7

  مسئله 5 ـ (اگر مردی بترسد در صورتی که به نامحرم نگاه کند به گناه می افتد، نباید به او نگاه کند.)8

  مسئله 6 ـ (نگاه کردن به نامحرم به قصد لذت و شهوت رانی حرام است، اگر چه به وجه و کفین و یا به حجم بدن او باشد.)9

  به طور کلی (نگاه کردن به هر چیزی یا هر کسی به قصد لذت و یا خوف به فساد افتادن، حرام است (به استثنای همسر) اگر چه نگاه به محرم باشد، خواه نگاه به زن باشد یا به مرد، به حیوان باشد یا جماد، به عکس باشد یا فیلم، به مجسمه باشد یا هر چیز دیگر. حتی نگاه کردن به بدن خود در آینه و یا هر جای دیگر به قصد شهوت رانی حرام است.)10

  مسئله 7 ـ (دکتر محرم نیست، لذا در غیر مقام اضطرار، نمی تواند به بدن زن نامحرم نگاه کند.)11

  مسئله 8 ـ اگر دکتری در مقام اضطرار مجبور شد به عضوی از بدن نامحرم نگاه کند [و یا لمس نمایند] . باید به همان مقدار لازم اکتفا کند و نمی تواند بیش از آن عضو را ببیند و اگر می تواند باید از روی لباس معاینه کند و زن حق ندارد لباس خود را بیرون بیاورد مگر به مقدار ضرورت، آن هم فقط برای معاینه.)12

  مسئله 9 ـ (مردان نمی توانند به نامحرم آمپول تزریق نمایند، زیرا این عمل مستلزم نگاه کردن به بدن زن خواهد بود، ولی اگر مقام اضطرار باشد و محرمی برای تزریق نباشد، اشکالی ندارد.)13

  مسئله 10 ـ (اگر کسی به قصد این که چشمش به نامحرم غیر محجبه بیفتد به جایی برود، حرام است). 14 (زنان اهل سنت حکم زنان مسلمان [و شیعه] را دارند، اما نگاه کردن به زنان نامحرم غیر مسلمان (چه اهل کتاب و چه کفار) [در صورتی که بدون قصد ریبه باشد] اشکال ندارد .)15

  مسئله 11 ـ (زن ها می توانند به عکس مردان نگاه کنند مشروط به آن که به قصد لذت و ریبه نباشد، خواه مرد را بشناسند یا نشناسند، خواه مردم محرم باشد یا نامحرم; در نتیجه دیدن عکس ورزش کاران یا شهدا برای خانم ه، تا زمانی که مفسده ای بر آن مترتب نباشد، اشکال ندارد.)16

  ب ـ نگاه به فیلم
  مسئله 1 ـ (فیلمی که به طور مستقیم پخش می شود حکم انسان زنده را دارد17و اگر به طور غیر مستقیم پخش می شود حکم عکس را دارد) 18 . آیات عظام: اراکی، فاضل و گلپایگانی می گویند: (فیلم اعم از مستقیم یا غیر مستقیم، حکم عکس را دارد.)19

  مسئله 2 ـ (نگاه کردن خانم ها به فیلم های ورزشی که از تلویزیون پخش می شود در حالی که مردان پوشش کافی ندارند، در صورتی که خوف به مفسده افتادن نباشد و با قصد لذت هم نباشد، اشکالی ندارد.)20

  اگر دختر و پسر جوانی یا زن و مردی به گونه جدی بخواهند با هم ازدواج کنند می توانند به مواضع زینت و سر و صورت و مو و گلوگاه های یک دیگر نگاه کنند.

  ج ـ صحبت کردن با نامحرم
  مسئله 1ـ (مردها می توانند با [زن] نامحرم با شرایط ذیل صحبت نمایند: 1ـ به قصد لذت و ریبه نباشد ;2ـ به گناه آلوده نشوند.)21

  مسئله 2 ـ (خانم ها نیز می توانند با [مرد] نامحرم صحبت کنند مشروط به آن که: 1ـ به قصد ریبه و لذت نباشد; 2ـ صدای خود را ترقیق و نازک و تلطیف نکنند.)22

  اصولاً از نظر مراجع، (صحبت کردن با نامحرم در غیر ضرورت مکروه است، خصوصاً اگر مخاطب جوان باشد.)23

  مسئله 3 ـ (اگر مردی بداند چنان چه با نامحرمی صحبت کند به گناه خواهد افتاد، نباید با او صحبت کند، خواه زن به گونه ای صحبت کند که مرد را به گناه بیندازد یا درباره مطلبی صحبت کند که مرد به گناه بیفتد.)24

  مسئله 4 ـ (اگر مردی بداند چنان چه با نامحرمی صحبت نماید به گناهی غیر از مسائل شهواتی آلوده می شود، جایز نیست با آن زن صحبت کند [مثل این که مجبور می شود دروغ بگوید یا غیبت کند و یا به کسی تهمت بزند، خواه زن مرد را به گناه وادار کند یا زن مرد را].)25

  مردی که به رفت و آمد با نامحرم بیشتر از محارم خود گرایش دارد، یا کسی که مطلبی را می تواند از مردی بپرسید اما مخصوصاً از زن می پرسد، یا صحبت کردن با نامحرم را طولانی می کند، رفتن به تفریح و مسافرت با نامحرم برایش جذاب تر است، در میهمانی ها و مجالس دوست دارد با افراد نامحرم بیشتر گفت و گو کند و…،همه این ها نشانه های شروع یک رابطه آلوده و غیر شرعی است که باید از آن جداً اجتناب کرد .

  (قرآن خواندن خانم ها در مقابل نامحرم، اگر چه با صوت باشد، اشکال ندارد مشروط بر این که باعث تحریک و مفسده نباشد.)26 ولی مرحوم گلپایگانی توصیه می کنند که با صدا نخوانند.

  پی نوشت ها:
  1ـ میزان الحکمه، ج 10، ص 277.

  2ـ منظور از لذت، لذت جنسی است که حرام می باشد و منظور از ریبه، خوف افتادن در گناه است.

  3ـ سید مسعود معصومی، احکام روابط زن و مرد، ص عروة الوثقی، مسئله 31; تحریر الوسیله ج 2، کتاب النکاح، مسئله 18 توضیح المسائل، 2433.

  4ـ عروة الوثقی، نکاح، مسئله 31; ارشادالمسائل، سؤال 456.

  5ـ سید مسعود معصومی، احکام روابط زن و مرد، ص 32.

  6ـ همان، ص 35.

  7ـ همان، ص 35.

  8ـ همان، ص 35; تحریر الوسیله، کتاب النکاح، مسئله 18.

  9ـ امام، گلپایگانی، اراکی: عروة الوثقی، نکاح، مسئله 31; سید مسعود معصومی، همان، ص 35.

  10ـ سید مسعود معصومی، همان، ص 41.

  11ـ امام، گلپایگانی، اراکی: سید مسعود معصومی، همان، ص 36.

  12ـ سید مسعود معصومی، همان، ص 37.

  13ـ همان.

  14ـ همان، ص 38.

  15ـ همان، ص 41.

  16ـ همان، ص 57.

  17ـ یعنی مردان نمی توانند غیر از وجه و کفین زنان نامحرم را ببینند و هم چنین خانم ها نمی توانند به بدن مردان که در فیلم های ورزشی یا غیر آن به طور مستقیم پخش می شود، نگاه کنند; سید مسعود معصومی، همان، ص 75.

  18ـ سید مسعود معصومی، همان، ص 76.

  19ـ همان .

  20ـ همان.

  21ـ همان، ص 137.

  22ـ همان، ص 142.

  32ـ همان، ص 137.

  42ـ همان، ص 138.

  52ـ همان، ص 139.

  62ـ احکام بانوان، ص 24.

  @دانش-آموزان-آلاء • @ata1214 در احکام ارتباط با نا محرم گفته است:

  ج ـ صحبت کردن با نامحرم
  مسئله 1ـ (مردها می توانند با [زن] نامحرم با شرایط ذیل صحبت نمایند: 1ـ به قصد لذت و ریبه نباشد ;2ـ به گناه آلوده نشوند.)21
  مسئله 2 ـ (خانم ها نیز می توانند با [مرد] نامحرم صحبت کنند مشروط به آن که: 1ـ به قصد ریبه و لذت نباشد; 2ـ صدای خود را ترقیق و نازک و تلطیف نکنند.)22
  اصولاً از نظر مراجع، (صحبت کردن با نامحرم در غیر ضرورت مکروه است، خصوصاً اگر مخاطب جوان باشد.)23
  مسئله 3 ـ (اگر مردی بداند چنان چه با نامحرمی صحبت کند به گناه خواهد افتاد، نباید با او صحبت کند، خواه زن به گونه ای صحبت کند که مرد را به گناه بیندازد یا درباره مطلبی صحبت کند که مرد به گناه بیفتد.)24
  مسئله 4 ـ (اگر مردی بداند چنان چه با نامحرمی صحبت نماید به گناهی غیر از مسائل شهواتی آلوده می شود، جایز نیست با آن زن صحبت کند [مثل این که مجبور می شود دروغ بگوید یا غیبت کند و یا به کسی تهمت بزند، خواه زن مرد را به گناه وادار کند یا زن مرد را].)25
  مردی که به رفت و آمد با نامحرم بیشتر از محارم خود گرایش دارد، یا کسی که مطلبی را می تواند از مردی بپرسید اما مخصوصاً از زن می پرسد، یا صحبت کردن با نامحرم را طولانی می کند، رفتن به تفریح و مسافرت با نامحرم برایش جذاب تر است، در میهمانی ها و مجالس دوست دارد با افراد نامحرم بیشتر گفت و گو کند و…،همه این ها نشانه های شروع یک رابطه آلوده و غیر شرعی است که باید از آن جداً اجتناب کرد .

  اگر وقت یا حوصله ندارید همه رو بخونید اینو بخونید لااقل

  @دانش-آموزان-آلاء • @ata1214 در احکام ارتباط با نا محرم گفته است:

  @ata1214 در احکام ارتباط با نا محرم گفته است:

  ج ـ صحبت کردن با نامحرم
  مسئله 1ـ (مردها می توانند با [زن] نامحرم با شرایط ذیل صحبت نمایند: 1ـ به قصد لذت و ریبه نباشد ;2ـ به گناه آلوده نشوند.)21
  مسئله 2 ـ (خانم ها نیز می توانند با [مرد] نامحرم صحبت کنند مشروط به آن که: 1ـ به قصد ریبه و لذت نباشد; 2ـ صدای خود را ترقیق و نازک و تلطیف نکنند.)22
  اصولاً از نظر مراجع، (صحبت کردن با نامحرم در غیر ضرورت مکروه است، خصوصاً اگر مخاطب جوان باشد.)23
  مسئله 3 ـ (اگر مردی بداند چنان چه با نامحرمی صحبت کند به گناه خواهد افتاد، نباید با او صحبت کند، خواه زن به گونه ای صحبت کند که مرد را به گناه بیندازد یا درباره مطلبی صحبت کند که مرد به گناه بیفتد.)24
  مسئله 4 ـ (اگر مردی بداند چنان چه با نامحرمی صحبت نماید به گناهی غیر از مسائل شهواتی آلوده می شود، جایز نیست با آن زن صحبت کند [مثل این که مجبور می شود دروغ بگوید یا غیبت کند و یا به کسی تهمت بزند، خواه زن مرد را به گناه وادار کند یا زن مرد را].)25
  مردی که به رفت و آمد با نامحرم بیشتر از محارم خود گرایش دارد، یا کسی که مطلبی را می تواند از مردی بپرسید اما مخصوصاً از زن می پرسد، یا صحبت کردن با نامحرم را طولانی می کند، رفتن به تفریح و مسافرت با نامحرم برایش جذاب تر است، در میهمانی ها و مجالس دوست دارد با افراد نامحرم بیشتر گفت و گو کند و…،همه این ها نشانه های شروع یک رابطه آلوده و غیر شرعی است که باید از آن جداً اجتناب کرد .

  اگر وقت یا حوصله ندارید همه رو بخونید اینو بخونید لااقل

  @دانش-آموزان-آلاء

  شنیدن همچین حرفایی تو این دنیای لاکچری نعمته
  ممنون • عجب............................................... خانم های محترم خواهشمندم همیشه به این مورد فکر کنین که نباید باعث شید که یه مرد تحریک بشه..... همیشه هر عملی میخواید انجام بدین به این فکر کنین که نباید مرد تحریک بشه....

  اگه مغزتون میگه اب احتیاجه اول باید فکر کنین که با اب خوردن باعث تحریک یه نفرمیشید یا نمیشید....

  نباید تو خیابون جوری راه برید.. نباید طوری لباس بپوشید..... نباید اصلا چشم جنس مخالف بهتون بیافته چون باعث تحریک میشید ... بهتره همون خونه بمونید و اصلا بیرون نرید

  میدونی چیه... این چیزایی که گفتم همون چیزایی هستن که بعضیا دلخواهشونه.

  .....................................

  نه واقعا تا کجا؟؟؟؟؟؟؟ کی این مسخره بازیا تموم میشه؟؟؟؟؟؟ چرا با این طرز فکر نگاه نمیکنید که ادم چه زن چه مرد ادم حق زندگی داره حق انتخاب داره حق داره زیبایی روکه میخواد انتخاب کنه حق داره پوشش خودش رو انتخاب کنه.... و از همه مهم تر اینکه چرا باید اونقدر تبعیض قایل شد که یه جنس رو مجبور کنیم تا فقط تمرکزش به این باشه که جنس مخالفش تحریک نشه؟ چرا همش با فکر سکس نگاه میکنید؟ خب شمایی که دم از طرفداری ارامش زن میزنی باید اینو هم بدونی که امیدوارم این چنین باشه و این که زن ادمه. همونطور که من و شما ادم هستیم. خاصیت زن بودن به اینه که زیبا باشه نجیب باشه عزت نفس داشته باشه بهش احترام گذاشته بشه و بتونه این زیبایی هاش رو نشون بده. وقتی بچه بودیم همون سال اول دوم دبستان با دخترا همکلاس بودیم و فرقی بین پسر و دختر قایل نمیشدیم. ولی از سال سوم که جدا کردن همه چی ریخت بهم... هر سال احساس ناشناخته بودن جنس مخالف بیشتر میشد تا که الان که تو این سن هستیم. الان دیگه کلا ناشناحته هست جنس مخالف . اونقدر به خاطر این هزیون گفتن ها مردم دور شدن که وقتی جنس مخالف رو میبینن نمیدونن باید چیکار کنن. اول چیزی که به ذهن میرسه عذر میخوام سکسه. مدرک که بخواین همین برین شبکه های اجتماعی فقط پست ها رو نگاه کنین. راحت 99% درصدش یا شکست عشقی و نمیدونم این حرفاس یا حس افسردگی و .... که نتیجه همین تبعیض قایل شدن هاست.

  نمیخوام زیاد بحث کنم... چون خیلی چیزا هستن که بهتره ادم بدونه ولی من مسوول یاد دادنش نیستم. اجبار پوشش برای زنان میدونی مثل چیه؟ مثل این میمونه که ما رو مجبور کنن تو اون تابستون که ادم رو خفه میکنه بگن اقا تو همیشه مجبوری با کاپشن بری بیرون. و این که شلوار کتان ضخیم بپوشی و کفش پوتین بپوشی....

  خلاصه گفتم. چون واقعا وقت زیادی هم ندارم که صرف اموزش ابتدایی ترین چیزا بکنم. التماس تفکر! میدونم خیلیا با این حرفام مخالفت میکنن و احتمالا فحش هم میدن ولی میگم ارزشش رو داشت حداقل یه نفر اتفاقی ببینه بلکه یکم افکارش رو تغییر بده.


 • همیار

  من موضعم موضع خودمه اول بگم
  درمورد این چیزا اولا حجاب
  اقاجون حجاب بخاطر خودته نه بخاطر منو ....
  شما که میای ببخشید لباسی میپوشی که همه چی معلومه فردا بهت تجاوز شد غلط میکنی به خدا اعتراض کنی
  درمورد روابط دختر و پسر
  خدا گفته تویی که با یه دختر حرف میزنی و کلی ابراز احساسات میکنی فردا روزی شکست خوردی غلط میکنی ناشکری کنی!من بهت گفته بودم کسی که خربزه میخوره پای لرزشم میشینه • @659869

  سلام خوب هستین؟

  اصولا من وارد بحث نمیشم با کسی قبل از اینکه بدونم مینیموم اشتراکم با شخص چیه؟
  شما خدا باور هستین یا اتئیسم ؟ 🙂 مسلمان یا مسیحی؟ شیعه یا سنی؟

  هرگز وقتی با یک نفر اختلاف در ریشه هست نمیشه بحث کرد روی شاخ وبرگ و به نتیجه رسید مباحثه نمیشه ... مجادله میشه

  من شیعه اثنی عشری هستم
  هر کجای عقیده من ایرادی پیدا کردی سریع بیا بهم بگو دین و مذهبو تغییر بدم
  چون من خودم مسلمان و شیعه شدم... با اینکه شیعه به دنیا اومدم !

  ما ها خداباوریم
  و میگیم والله هو الغنی الحمید
  اصولا خدا بی نیاز مطلقه
  اگر ما رو به دروغ نگفتن گوشت خوک نخوردن و... امر کرده برای خودمونه ! نه خودش !!
  قضیه حجاب هم هکذا

  سری به دادگاه ها بزنی میبینی بیشترین جرم ها سر مسائل مرتبط با اجناس مخالفه !
  چه جنگ هایی که در طول تاریخ سر این موضوع به راه نیوفتاده !
  همین قبله عالم شما 🙂 کشور سوئد رتبه دو تجاوز جنسی به خانوم ها در دنیا رو داره ... از هر 4 زن 1 زن...
  .
  .
  .
  دوست من غریزه جنسی چیزیه که نه یه ساعت نه دو ساعت بلکه شبانه روز خیلیا رو درگیر میکنه حتی افرادی که سن ما هستن
  در اروپا هم که محدودیتی وجود نداره... پسر دختر از هم تفکیک نمیشن... پس به عقیده شما باید مشکلات مربوطه کمتر باشه...
  خیلیا فکر میکنن وضع ایران خراب شده
  نه دوستان
  وضع دنیا خراب شده... سن روسپیگری در بعضی کشور ها به 10 سال کشیده شده

  خوب عزیز دل برادر 🙂
  میدونم رعایت احکام حجاب سخته
  جدی میگم سخته گرمای تابستون محجبه باشی
  چادر هم که یکی از انواعه حجابه واقعا سخت تره

  اما حفظ جامعه بدون حجاب ( چه از طرف زن چه مرد ) ممکن نیست ... حفظ جامعه از فساد و دیگر رذائل بدون احکام الهی که لازم به تجربه برای تشخیص درست بودنشون هم نیست میدونیم درست مطلقن ، ممکن نیست

  تو خودت پسر هستی لازم نیست بعضی چیزا رو بگم
  اینو میگم دخترا بدونن
  یه روان شناس میگفت یه مراجعه کننده دختر داشتم ... میگفت پسره اوایل ازم فقط میخواست به پاهام لاک بزنم براش بفرستم!
  بعد این رابطه به کجاها کشیده بود که دختره رجوع کرده بود به روان شناس بماند ...
  میخوام اینو بگم
  بالا برید پایین بیاید بشر همینه ... همه مردای سالم اینجورین ! مگر عقیم باشن!
  البته بعضیا مردا مزاجشون گرم تره بعضی سرد تر
  الله هم که عالمه به جمیع احوال ماست ( نعلم ما توسوس به نفسه ) یه حدود و مرز هایی برای ما در نظر گرفته...
  که این غریزه منتهی به حفظ بنیاد خانواده بشه...
  نه دبی و نه .... الله اکبر

  راستی یه سوال ازت دارم
  شما بشی نماینده پارلمان یه کشور
  نظرت در مورد قانون پوشش شهروندان چی خواهد بود؟؟ حداقل پوشش برا مرد و زن رو چی تعیین میکنی؟؟
  کاری به دین ندارم ... در کشوری که حکومتش سکولار لیبرال هست و تو هم رئیس پارلمان هستی
  حداقل پوشش چقدر باشه؟ برای مرد و زن تعین کن • @ata1214 در احکام ارتباط با نا محرم گفته است:

  @659869

  سلام خوب هستین؟

  اصولا من وارد بحث نمیشم با کسی قبل از اینکه بدونم مینیموم اشتراکم با شخص چیه؟
  شما خدا باور هستین یا اتئیسم ؟ 🙂 مسلمان یا مسیحی؟ شیعه یا سنی؟

  هرگز وقتی با یک نفر اختلاف در ریشه هست نمیشه بحث کرد روی شاخ وبرگ و به نتیجه رسید مباحثه نمیشه ... مجادله میشه

  من شیعه اثنی عشری هستم
  هر کجای عقیده من ایرادی پیدا کردی سریع بیا بهم بگو دین و مذهبو تغییر بدم
  چون من خودم مسلمان و شیعه شدم... با اینکه شیعه به دنیا اومدم !

  ما ها خداباوریم
  و میگیم والله هو الغنی الحمید
  اصولا خدا بی نیاز مطلقه
  اگر ما رو به دروغ نگفتن گوشت خوک نخوردن و... امر کرده برای خودمونه ! نه خودش !!
  قضیه حجاب هم هکذا

  سری به دادگاه ها بزنی میبینی بیشترین جرم ها سر مسائل مرتبط با اجناس مخالفه !
  چه جنگ هایی که در طول تاریخ سر این موضوع به راه نیوفتاده !
  همین قبله عالم شما 🙂 کشور سوئد رتبه دو تجاوز جنسی به خانوم ها در دنیا رو داره ... از هر 4 زن 1 زن...
  .
  .
  .
  دوست من غریزه جنسی چیزیه که نه یه ساعت نه دو ساعت بلکه شبانه روز خیلیا رو درگیر میکنه حتی افرادی که سن ما هستن
  در اروپا هم که محدودیتی وجود نداره... پسر دختر از هم تفکیک نمیشن... پس به عقیده شما باید مشکلات مربوطه کمتر باشه...
  خیلیا فکر میکنن وضع ایران خراب شده
  نه دوستان
  وضع دنیا خراب شده... سن روسپیگری در بعضی کشور ها به 10 سال کشیده شده

  خوب عزیز دل برادر 🙂
  میدونم رعایت احکام حجاب سخته
  جدی میگم سخته گرمای تابستون محجبه باشی
  چادر هم که یکی از انواعه حجابه واقعا سخت تره

  اما حفظ جامعه بدون حجاب ( چه از طرف زن چه مرد ) ممکن نیست ... حفظ جامعه از فساد و دیگر رذائل بدون احکام الهی که لازم به تجربه برای تشخیص درست بودنشون هم نیست میدونیم درست مطلقن ، ممکن نیست

  تو خودت پسر هستی لازم نیست بعضی چیزا رو بگم
  اینو میگم دخترا بدونن
  یه روان شناس میگفت یه مراجعه کننده دختر داشتم ... میگفت پسره اوایل ازم فقط میخواست به پاهام لاک بزنم براش بفرستم!
  بعد این رابطه به کجاها کشیده بود که دختره رجوع کرده بود به روان شناس بماند ...
  میخوام اینو بگم
  بالا برید پایین بیاید بشر همینه ... همه مردای سالم اینجورین ! مگر عقیم باشن!
  البته بعضیا مردا مزاجشون گرم تره بعضی سرد تر
  الله هم که عالمه به جمیع احوال ماست ( نعلم ما توسوس به نفسه ) یه حدود و مرز هایی برای ما در نظر گرفته...
  که این غریزه منتهی به حفظ بنیاد خانواده بشه...
  نه دبی و نه .... الله اکبر

  راستی یه سوال ازت دارم
  شما بشی نماینده پارلمان یه کشور
  نظرت در مورد قانون پوشش شهروندان چی خواهد بود؟؟ حداقل پوشش برا مرد و زن رو چی تعیین میکنی؟؟
  کاری به دین ندارم ... در کشوری که حکومتش سکولار لیبرال هست و تو هم رئیس پارلمان هستی
  حداقل پوشش چقدر باشه؟ برای مرد و زن تعین کن

  سلام دوست عزیز ... خیلی متاسفم که اینو میگم ولی دو سه سطر اول رو که خوندم دیگه بخودم زحمت ندادم که بقیه رو بخونم چون فکر نمیکنم ارزش تلف کردن وقت رو داشته باشه. اعتقاد دارم الان هم که دارم این متن رو هم مینویسم ارزشش رو نداره. هر طور میخوای فکر کن ولی هیچکسی حق نداره اعتقاداتش رو تو حلق بقیه بکنه و چند تا حرف بی ربط بزنه و بره. اینجا همه مسلمان نیستن همه کافر هم نیستن.
  برات فقط میتونم بگم متاسفم و فقط همین.همون دو سه سطر اول تو منو یاد همون کلیپی انداخت که خانمه رو به خاطر حجابش داشتن کتک میزدن خیلی مثل همن!!!!!!

  @ادمین از ادمین گرامی خواهش میکنم به این تایپیک رسیدگی کنن. یا اگه که ازاده ما هم تایپیک بزنیم و هر طور میخوایم اعتفاداتمون چه درست چه غلط رو بیان کنیم • @659869

  اولا این تاپیک عقایدش را در حلق شما فرو نمی کند ! لا اکراه فی الموضوع!
  بنا به مسائلی... ، لازم دیدم این تاپیک را ایجاد کنم و مواردی را مرور کنیم با دوستان ...

  ثانیا بنده در پاسخ به پست شما تک تک ادله شما را رد کردم ...
  هنگامی که شما جز دو سه سطر اول آن نوشته را نخوانده اید چگونه حکم به بی ربط بودن آن حرف ها میکنید ؟؟!!!
  لذا به قول مولوی... حرفی از معنی اگر داری بیار...

  ثالثا کسی حق ندارد دیگری را کتک بزند...! شرعا و قانونا جرم است و قصاص دارد... چه ربطی به احکام داشت نمیدانم!! بحث رو پوپولیستی میکنید

  رابعا کسی حق ندارد دیگری را فحش بدهد...! شرعا و قانونا مجازات دارد

  خامسا برخی ها چون شما حقیقت گریزند! بالا بروید پایین بیاید همینید ! در طول تاریخ هم بوده اید مختص زمان ما هذا نیستید !
  من نمیدانم کجای رعایت این حکم بد است که از ورود به فسادی که موجب ضربه خوردن طرفین و در مقیاس بزرگتر جامعه خواهد شد جلو گیری کنید
  کجای این بد است وقتی میگوید اگر ترس از این دارید که مرتکب فساد شوید ، با نا محرم حرف نزنید؛ خوب وقتی شما ترسی ندارید مخاطب این جمله اید؟
  آیه صم بکم عمی یادم افتاد!!

  سادسا آخر شما یک دین خداباور هم پیدا نمیکنید این احکام را نداشته باشد !!
  اگر مسیحی هستید که راهبانتان ازجنس مخالف می گریزند و ازدواج هم نمی کنند! و احکام حجاب دارند و تجرد را اصلح می دانند !!
  اگر یهودی هستید که حجاب زنان یهودی الاصل چون حجاب زنان اعراب است !

  از من التماس تفکر دارید؟؟

  اگر خداباور یا دیندار نیستید حداقل کمی از فلاسفه بخوانید

  برتراند راسل :

  از لحاظ هنر مایه تاسف است که به آسانی بتوان به زنان دست یافت و خیلی بهتر است که وصال زنان دشوار باشد، بدون آنکه غیرممکن گردد.

  فکر کنم ویکتور هوگو بود که گفته بود که میگویند بردگی در اروپااز بین رفته اما بردگی همچنان ادامه دارد و بر زنان تحمیل میشود و نامش فحشاست...
  نظر چارلی چاپلین هم که بسیار مشور است!

  سابعا ما در اسلام قاعده ای داریم با عنوان مرا
  مبنی بر اینکه ادامه مباحثه ای که به مجادله تبدیل شده است حرام است !

  ثامنا واقعا من نیز برای شما متاسفم که هم مبنای استدلالتان هم نفس استدلالتان و هم نتیجه آن کلهم بی پایه و اساس است

  تاسعا گیرم بحث حجاب را پیش گرفتیم! خوب ؟ ثم ماذا ؟ چه ربطی به احکام معلومه داشت ؟

  عاشرا ما در اسلام حجاب اجباری نداریم ( استناد بر آیت الله طالقانی به سند ذیل ) اگر در ایران حجاب قانون شده است علتش پارلمانی بودن کشور و رای ملت و نمایدندگان بوده ...

  پ ن :0_1526432236430_photo_2017-08-26_07-54-01.jpg • دوست عزیز متاسفانه من دیگه اشتیاقی به خوندن مطالب شما ندارم و نظر خودم رو راجع بهش گفتم. بنده رو تگ نکنین با تشکر. گفتم بله بله شما هر طور فکر میکنی بکن به من هم ربطی نداره و منم مسوول اصلاح هر فکری نیستم و وقتش رو هم ندارم بدرود )) • @659869
  موافقم
  همون جور ک یه مرد حق اینو داره ک تو تابستون استین کوتاه تنش باشه خانومم این حق طبیعی رو داره و اگه باعث تحریک جنس مخالف بشه مشکل خانوم نیست بلکه طرف مقابل مشکل ذهنی داره
  متاسفانه به دلیل محدودیت های بسیار زیاد در کشورمون و عقده ای بار اومدن جمعیتش نسبت به جنس مخالف(البته بعضیا به دلیل بهتر بودن شرایط محل زندگی این جوری نیس)این همه مشکل اجتماعی وجود داره
  وگرنه چرا هیچ قانون و بندی نسبت به روابط بین زن و مرد و همچنین پوشش توی کشور های اروپایی وجود نداره ولی مردمشون تحت تاثیر این مسائل قرار نمیگیرن؟
  به قول آلا ما از اول ابتدایی با سرکوفت نمره های پایین تااا دبیرستان و مدرسه های زندان مانند و بعدشم کنکور بزرگ مشیم تازه این اول راهه و اگه رشتت خوب نباشه بعد فارغ تحصیلی دانشگاه باید گل بگیری سر
  حلاصه حرف زدن از محرم و نامحرم به قشر پرولتالریا نیومده ما باید رابطه بین نون و آب رو بهتر بلد باشیم ک چجوری بخوریم بهتر سیر شیم • @mafi_mz در احکام ارتباط با نا محرم گفته است:

  @659869
  موافقم
  همون جور ک یه مرد حق اینو داره ک تو تابستون استین کوتاه تنش باشه خانومم این حق طبیعی رو داره و اگه باعث تحریک جنس مخالف بشه مشکل خانوم نیست بلکه طرف مقابل مشکل ذهنی داره
  متاسفانه به دلیل محدودیت های بسیار زیاد در کشورمون و عقده ای بار اومدن جمعیتش نسبت به جنس مخالف(البته بعضیا به دلیل بهتر بودن شرایط محل زندگی این جوری نیس)این همه مشکل اجتماعی وجود داره
  وگرنه چرا هیچ قانون و بندی نسبت به روابط بین زن و مرد و همچنین پوشش توی کشور های اروپایی وجود نداره ولی مردمشون تحت تاثیر این مسائل قرار نمیگیرن؟
  به قول آلا ما از اول ابتدایی با سرکوفت نمره های پایین تااا دبیرستان و مدرسه های زندان مانند و بعدشم کنکور بزرگ مشیم تازه این اول راهه و اگه رشتت خوب نباشه بعد فارغ تحصیلی دانشگاه باید گل بگیری سر
  حلاصه حرف زدن از محرم و نامحرم به قشر پرولتالریا نیومده ما باید رابطه بین نون و آب رو بهتر بلد باشیم ک چجوری بخوریم بهتر سیر شیم

  اتفاقا برا جوامع غربی مشکلات بسیاری وجود داره:
  1.امار ب دنیا اومدن بچه های نامشروع2.بالا بودن امار تجاوز3.از هم پاشیدن بنیان خوانواده اینا گزارشات خود سازمان هستش لطفا مطالعه خود را در مورد جوامع غربی بالا ببرید و کور کورانه ازشون تقلید نکنید امار ها و مستندات رو ب راجتی میتونید با ی سرچ ساده ب دست بیارید • @ata1214
  من ب عقیده شما به عنوان یه فرد که خودتون دینتون رو انتخاب کردید و از پدرتون بهتون نرسیده احترام میزارم
  و این حرفای شما برای افرادی درسته ک دین خودشون رو به جا میارن ولی وقتی این حرفای شما قانون یه کشور شه و روی همه ی افراد جامعه چ مسلمان چ مسیحی چ..تاثیر بزاره نباید این انتظار رو داشته باشید ک افراد با عقاید کاملا متفاوت با شما در این موضوع دخالت نکنن چونکه تاثیرشو میبینن
  واسه همینه ک اگر به لحاظ قوانین مادی انسانیت به این موضوع نگاه کنین(وه نه سعادت در اون دنیا)این قوانین مشکل دارن
  وه در مورد اینکه گفتید تمام مرد ا اینجورین و به جنس مخالف بی حجاب همیشه نظر جنسی دارن...
  اگه از لحاظ روانشناسی که یه علم کاملا تجربیه اثبات کنیم حرف شما غلط هستش و این گفته از افرادی میاد ک تمایل نداشتن رو تجربه نکردن
  روانشناس های مشهوری مانند فروید که پدر علم روانشانسی هستن این بیانو داره ک شخصیت انسان در سنین کودکی شکل میگیره و اگه شما از بچگی با شرایط جامعه اروپا بزرگ شید هرگز به هر فردی تمایل جنسی ندارید
  دقت کنید ک گفتم هر فردی!نه هیچ فردی
  قریزه ی طبیعی انسانه ک با توجه به تصورات ذهنی خودش به یه جنس مخالف با خصوصیات خاص علاقه مند شده و تمایل ارتباط جنسی با اونو داشته باشه و این خیلی فرق میکنه با حالتی که هر دختر بی حجابی رو ببینی و این تمایل ایجاد شه!
  مشکل حجاب اینه که وسعت دید ذهنی افراد رو کم میکنه وه به قول خودمون جنبه رو کم میکنه وگرنه با هیچ وسیله ای نمیشه جلوی غریزه رو گرفت • @fatemeh110
  اونجا آمارشون بدون پردس ولی اینجا آمار درست بیرون درج داده نمیشه
  در ضمن حتی این اماری ک شما گفتی منبعی ندارن و اگه امار میدین با ذکر منبع باشه • وقتی خدا تو رو خلق کرده و تمام بند بند وجودت زندگی بخشیده
  وقتی حد و حدوی میزاره بی دلیل نیس
  بعدشم خدا عدالتو مساوی قرار داده هم برا زن هم برا مرد
  بدیه ایران اینه ک به زور حجابو گذاشتن یه سری عقده ای جامعه رو به گند کشیدن
  سر دعوا کسی نداشتمااا
  فقط خاستم اینا رو بگم
  همین • @fatemeh110
  نمیدونم شما معنی زندگی کردن رو چی میدونین
  همین ک بدونید شاد ترین مردم دنیا از کشور های اروپایی هستن همه چیو بیان میکنه و نیازی به مسائل دیگه نیس چ بسا این مسائل در کشور ما ارزش های بسیار مهمی باشن ولی برای اونا بی اهمیت باشه • @mafi_mz در احکام ارتباط با نا محرم گفته است:

  @fatemeh110
  اونجا آمارشون بدون پردس ولی اینجا آمار درست بیرون درج داده نمیشه
  در ضمن حتی این اماری ک شما گفتی منبعی ندارن و اگه امار میدین با ذکر منبع باشه

  منبع:بنیاد family wordتحت نظر سازمان ملل متحد یونیسکو • @fatemeh110
  دلیل این امر خود مردم سوئد نیستن بلکه مهاجر هایی هستش ک با شرایط اونجا تطابق پیدا نکردن و این هم باز مسئله فروید رو تایید میکنه • @mafi_mz در احکام ارتباط با نا محرم گفته است:

  @fatemeh110
  نمیدونم شما معنی زندگی کردن رو چی میدونین
  همین ک بدونید شاد ترین مردم دنیا از کشور های اروپایی هستن همه چیو بیان میکنه و نیازی به مسائل دیگه نیس چ بسا این مسائل در کشور ما ارزش های بسیار مهمی باشن ولی برای اونا بی اهمیت باشه

  چرا تحقیق نمیکنی تو این حرفا
  شادی؟؟؟؟
  شما ب چی میگین شادی؟؟؟
  ن برا اونا بی اهمیت نیس
  لطفا مستند انقلات جنسی رو ببینید تهیه کنید ببینید • @fatemeh110
  من از خودم حرف در نمیارم شما اگه باور نمیکنید میتونید بیشتر تحقیق کنید
  شاد ترین مردم جهان دانمارکی هستن • @mafi_mz در احکام ارتباط با نا محرم گفته است:

  @fatemeh110
  نمیدونم شما معنی زندگی کردن رو چی میدونین
  همین ک بدونید شاد ترین مردم دنیا از کشور های اروپایی هستن همه چیو بیان میکنه و نیازی به مسائل دیگه نیس چ بسا این مسائل در کشور ما ارزش های بسیار مهمی باشن ولی برای اونا بی اهمیت باشه

  شعار حقوق زنان رو در اروپا گروه فراماسنوری رواج دادن ب خاطر منافع شخصی شون
  تو گوگل برو بزن کشور اندولس اسپانیا مقاله ای ک بالا میاره رو بخون فیلماشو نگاه بکن • @fatemeh110
  مستند تلگرام رو هم دیدیم خیلی از حقایق رو عنوان کرد • @mafi_mz سلام داداش
  من نفهمیدم ینی شما میگی احکام خدا مخالف شادیه؟ • @fatemeh110
  ببین اینکه میگی بخاطر منافع شخصیشون واقعا حرف خنده داریه
  شما هر سیاستمداری رو در نظر بگیرید بخاطر منافع شخصی کار میکنن ولی مهم اینه ک نتیجش به نفع مردم و انسانیت باشه یا نه • @mafi_mz در احکام ارتباط با نا محرم گفته است:

  @fatemeh110
  مستند تلگرام رو هم دیدیم خیلی از حقایق رو عنوان کرد

  کاری ندارم هر جور راحتی
  فقط وظیفم بود ب شما در مورد ریشه قضیه توضیح مختصری بدم بقیش با خودتون ولب اندولس رو برو بنگاه حتما • @mafi_mz در احکام ارتباط با نا محرم گفته است:

  @fatemeh110
  من از خودم حرف در نمیارم شما اگه باور نمیکنید میتونید بیشتر تحقیق کنید
  شاد ترین مردم جهان دانمارکی هستن

  ب ایرانیا هم میگن تروریس و عضبی ترین مردم جهان🙁 🙁
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ • @اسما-م
  سوالتون یه جواب بله یا خیر نداره
  چه بسا این احکام رو واسه یه مسلمان که با اون خو گرفته شاد کننده باشه و چ بسا برای یه اتیسم بگیرید ک زجر اور باشه
  منظور من جامعه بود نه صرفا خود دین • @mafi_mz در احکام ارتباط با نا محرم گفته است:

  @اسما-م
  سوالتون یه جواب بله یا خیر نداره
  چه بسا این احکام رو واسه یه مسلمان که با اون خو گرفته شاد کننده باشه و چ بسا برای یه اتیسم بگیرید ک زجر اور باشه
  منظور من جامعه بود نه صرفا خود دین

  یا زنگی یا رومی • @fatemeh110
  خدایی شما اینو میگین من دیگه هیچ حرفی ندارم
  برید رندوم بگیرید از مردم تو محله خودتون جای دوری نرید
  ببینید از وضع زندگیشون راضین یا نه • @mafi_mz در احکام ارتباط با نا محرم گفته است:

  @fatemeh110
  خدایی شما اینو میگین من دیگه هیچ حرفی ندارم
  برید رندوم بگیرید از مردم تو محله خودتون جای دوری نرید
  ببینید از وضع زندگیشون راضین یا نه

  چه ربطی داشت؟؟؟؟؟؟؟؟ • @fatemeh110
  ربطشو نفهمیدین؟؟
  شاد بودن یعنی چی؟؟؟یعنی اینکه بخاطر اینکه شکم بچت سیر بمونه 3 ماه کار کنی و حقوقتو ندن و هیچ جاییم نباشه ک حقتو بگیری
  با این طرز حرف زدن شما انگار تجریش زندگی میکنین! • @fatemeh110 در احکام ارتباط با نا محرم گفته است:

  @mafi_mz در احکام ارتباط با نا محرم گفته است:

  @fatemeh110
  خدایی شما اینو میگین من دیگه هیچ حرفی ندارم
  برید رندوم بگیرید از مردم تو محله خودتون جای دوری نرید
  ببینید از وضع زندگیشون راضین یا نه

  چه ربطی داشت؟؟؟؟؟؟؟؟

  @fatemeh110 در احکام ارتباط با نا محرم گفته است:

  @mafi_mz در احکام ارتباط با نا محرم گفته است:

  @659869
  موافقم
  همون جور ک یه مرد حق اینو داره ک تو تابستون استین کوتاه تنش باشه خانومم این حق طبیعی رو داره و اگه باعث تحریک جنس مخالف بشه مشکل خانوم نیست بلکه طرف مقابل مشکل ذهنی داره
  متاسفانه به دلیل محدودیت های بسیار زیاد در کشورمون و عقده ای بار اومدن جمعیتش نسبت به جنس مخالف(البته بعضیا به دلیل بهتر بودن شرایط محل زندگی این جوری نیس)این همه مشکل اجتماعی وجود داره
  وگرنه چرا هیچ قانون و بندی نسبت به روابط بین زن و مرد و همچنین پوشش توی کشور های اروپایی وجود نداره ولی مردمشون تحت تاثیر این مسائل قرار نمیگیرن؟
  به قول آلا ما از اول ابتدایی با سرکوفت نمره های پایین تااا دبیرستان و مدرسه های زندان مانند و بعدشم کنکور بزرگ مشیم تازه این اول راهه و اگه رشتت خوب نباشه بعد فارغ تحصیلی دانشگاه باید گل بگیری سر
  حلاصه حرف زدن از محرم و نامحرم به قشر پرولتالریا نیومده ما باید رابطه بین نون و آب رو بهتر بلد باشیم ک چجوری بخوریم بهتر سیر شیم

  اتفاقا برا جوامع غربی مشکلات بسیاری وجود داره:
  1.امار ب دنیا اومدن بچه های نامشروع2.بالا بودن امار تجاوز3.از هم پاشیدن بنیان خوانواده اینا گزارشات خود سازمان هستش لطفا مطالعه خود را در مورد جوامع غربی بالا ببرید و کور کورانه ازشون تقلید نکنید امار ها و مستندات رو ب راجتی میتونید با ی سرچ ساده ب دست بیارید

  چرا راه دور میری دوست عزیز؟ برو بیرون از خونه ... برو یه دور تو محله خودت یا نهایتا کناریتون بزن و رابطه به اصطلاح مشروعی که میگی رو ببین. شما به جای اینکه تو اروپا و امریکا سیر کنی برو بیرون از خونه رو ببین و با هیچ جا مقایسه نکن امار تجاوز رو تو همین محله و محله های کناریتون و شهرت مقایسه کن. من و شما تو ایران زندگی میکنیم. انگار هیچ کشور دیگه ای نیست فقط ایرانه. بحث بحث امریکا اروپا و نمیدونم چین و ژاپن و نمیدونم هر کجا نیست. بحث بحث ایرانه. طوری میگید از هم پاشیده شدن بنیان؟؟؟ بالا بودن امار تجاوز؟؟؟؟ تقلید؟؟؟ نمیدونم شما از کجای این سرزمینی که داری این نظر رو میدی. انگار این جا اصلا نه تجاوزی هست نه مزاحمتی نه کشت و کشتاری نه خشونتی نه چیزی!!!!!

  من دیگه حرفی ندارم خیلی از این حرفا شنیدیم از خیلیا همون مثل حرفایی که انگار میگن کار زیاده و بیکاری نیست و گرونی نیست و .... پشت گرم بودن هم خوبه • @mafi_mz در احکام ارتباط با نا محرم گفته است:

  @fatemeh110
  ربطشو نفهمیدین؟؟
  شاد بودن یعنی چی؟؟؟یعنی اینکه بخاطر اینکه شکم بچت سیر بمونه 3 ماه کار کنی و حقوقتو ندن و هیچ جاییم نباشه ک حقتو بگیری
  با این طرز حرف زدن شما انگار تجریش زندگی میکنین!

  چقدم ب محرم نا محرم ربط داشت😦 😦
  مجید جان دلبندم اون ب دولت ربط داره ن ب احکام خدا
  مثل اروپا زنا بی حجاب بشن حقوق از اسمون میباره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟😳 😳 😳 😳 😳 • @659869 واقعا ربط نداشت
  دولت داره سخت میگیره نه احکام خدا • @659869 خوب این ک خودمون مسائلئ رو رعایت نمیکنیم وزیر ابی میریم ب اسم دین دینو فروختیم شد دلیلی برا این ک احکام یا اسلام و یا حتی خدا دروغه؟؟؟؟؟؟ • @fatemeh110
  ببین تو مسئله رو گم کردی
  من گفتم شادترین مردم دنیا اروپاییا هستن
  و این بحثو ادامه دادیم


 

کاربران فعال این بخش

10
آنلاین

18.3k
کاربران

8.0k
موضوع ها

560.3k
دیدگاه‌ها