سلام تیپ7 رو حل کنید چون تو ویدیوی پارسال چیزی ازش نمی فهمم