من تو قدر مطلق گذاشتن یا نذاشتن هنگم همین جوابمو غلط میکنه


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.