ثابت کنید ( قضییه ای در مورد اعداد فیبوناچی ) مخصوص سوم دبیرستانی ها


 • مدیر

  سلام قضییه ی زیر را اثبات کنید.

  قضییه : مجموع عناصر هر قطر مثلث خیام پاسکل، یک عدد فیبوناچی است، شکل زیر را نگاه کنید

  یا به عبارت دیگر باید ثابت کنید :
  [jstex]
  f_{n}=
  \begin{pmatrix}
  n-1\\
  0
  \end{pmatrix}

  \begin{pmatrix}
  n-2\\
  1
  \end{pmatrix}

  \begin{pmatrix}
  n-3\\
  2
  \end{pmatrix}

  \ldots

  \begin{pmatrix}
  n-t\\
  t-1
  \end{pmatrix}
  [/jstex]

  که
  [jstex]
  t = \lfloor \dfrac{n+1}{2} \rfloor
  [/jstex]
  و [jstex] f_{n}[/jstex] عدد فیبوناچی n ام است.


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.