سلام.اگه ممکنه به آقای امینی بگین لطفا فیلم های زیست سال سوم رو زودتر تکمیل کنن.چشم امید خیلی از آلایی ها به ایشونه


 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.