ادامه معرفی رشته  • سوال از عنوان تایپیک مشخصه. سوالم اینه که بخش معرفی رشته (چه برای خود آلاء و چه برای ماز) رو تکمیل نمی کنید؟!


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.