ادامه معرفی رشته  • سوال از عنوان تایپیک مشخصه. سوالم اینه که بخش معرفی رشته (چه برای خود آلاء و چه برای ماز) رو تکمیل نمی کنید؟!


 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.