سوال زیست درباره کروموزوم و DNA و ...؟خواهشا اگر بلدید راهنمایی کنید


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

8
آنلاین

21.1k
کاربران

10.2k
موضوع ها

672.3k
دیدگاه‌ها