یه سوال قشنگ و باحال  • سلام آلایی های عزیز من داشتم واس آزمون این هفته تست میزدم که یهو به این سوال رسیدم و گفتم چون سوال موردی هستش اینجا به اشتراک بزارم..سوال قشنگیه.طراح-استاد کرامت
    0_1515409360864_۲۰۱۸۰۱۰۸_۱۴۰۲۴۷-1.jpg