سهمیه 5 درصد  • سلام بچه هایی سهمیه 5 درصدی دارن برای ادغام این سهمیه باسهیمه 25 درصدیا نامه بنویسن و برای مسئولین مثل مقام معظم رهبری ؛ رئیس بنیاد شهید ؛ نمایندگان مجلس ارسال کنن ؛ شاید بتونیم کمک کوچیکی برای ادغام سهمیه بکنیم . یاحق