سرگذشت ی کنکوری وتوصیه هاش که اکیدا توصیه دارم بخونیدش تا اخر


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.