خوشبختی یعنی سلامتی پدر و مادر و کسانی که اطراف ما است مثل پدربزرگ و مادر بزرگ هامون


 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.