جدول تناوبی • بچه ها میشه این جمله رو برام شفاف سازیش کنین؟😁 نمیفهممش
  هرچه عناصر در سمت راست تر جدول باشند خواص فیزیکی انها برتر است و هر چه در سمت چپ تر جدول باشند خواص شیمیایی انها برتر است
  @دانش-آموزان-آلاء • کسی نیس که جوابشو بدونه؟؟؟؟؟؟؟؟😞 😞 😔 😔 😖 😖 😭 😭 • @sheydadb37 خواص فیزیکی همون سختی و چگالی و ذوب و ... هستن. هرچه به سمت راست جدول بریم به قسمت فلزات گروه واسطه نزدیک میشیم که این فلزات به جز جیوه از فلزات گروه اول و دوم سخت تر، چگالتر و دیر ذوب ترند ولی برعکس فعالیت شیمیایی و واکنش پذیری آنها کم تر است. توی جدول تناوبی باید استثناء ها رو همیشه در نظر گرفت. • @marylb ممنون😍 😍 😍 • @sheydadb37 حل شد مشکل؟ شفاف سازی انجام گرفت؟🙂 • @marylb کاملا شفاف سازی شد😁 • @sheydadb37 خدا رو شکر🙂


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.