حتما بخونید


 • همیار خیرین کوچک دریا دل دانش آموزان آلاء

  سلام ...
  کل وقتتون رو مشخص کنید در هر روز ودر هر هفته
  درصدای لازم رو به طور نسبی پیدا کنید برای رشته ی که می خواید
  یه جدول برای هر روز بکشید ودرسا رو تقسیم کنید
  زیست وشیمی رو کامل بخونید وریز وکامل کتاب وتحلیل کنید
  از ریاضی می تونید ابتدا امار احتمال وانالیز و تصاعد وماتریس و حد ومشتق وکار بردمشتق وانتگرال ومثلثات بخونید
  البته باید یه پیش نیاز از تابع بخونید ولی رو این مباحث تست زیاد کار کنید
  ازفیزیک می تونید از فصل سه پبش و .. تا اخر پیش بخونید دکتر طلوعی تو این فصل نکته ها خوبی گفتن البته باید مرورشون کنید وتو تست به کار ببرید در اخر مغناطیس والقا رو بخونید وگرما وقانون گازه ها یه نگکاه به فشارم کنید اگه وقت داشتید
  ادبیات ابتدا لغت واملا وتاریخ رو بخونید رو قرابت کار کنید هرشب . متن کتاب درسی رو بخونیدوبیت هاش رو از نظر مفهوم بررسی کنید اگه در اخر وقت اوردید یکم ارایه کار کنید
  عربی فیلمای استاد ناصح زاده رو ببینید اگه وقت دارید همشو ببینید که می تونم بگم به صد فکر می کنیو واقعا عربی رو نمیشه جدا کرد مثل ریاضی چون به هم پیوسته است اگه وقت نداشتید ابتدا ترجمه ومفهوم کار کنید متن کتاب ولغات وتعریبای کتاب بخونید ..‌درک مطلبم فقط سوالای مفهومش رو بررسی کنید ودر اخر منصوبات بخونید
  در مورد زبان لغت رو هر شب بخنوید از رو کتابچه وشب بعدش تست بزنید در حد سی دقیقه بعد گرامر رو بخونید تو تایم مرده رو ریدینگ کار کنید چون از کلوز راحت تره کلوز علم لغت وگرامر بالا می خواد ..‌‌‌‌
  دینی رو کامل بخونید
  در مورد تقسیم بندی و رتبه بندی که کردم میشه پزشکیم اورد شک نکنید بخونید وامیدوار باشید اگه می تونید با یه مشاوخوب نه ادم گول زن برنامه ریزی کنید اگه نه طبق وقت روزانتون مباحثی که گفتم تقسیم کنید اگه می تونید مرخصی بگیرید
  از سال ۸۵به نظرم تست ها کنکور حل کنید وریز به ریز تحلیل کنید مبع اول تستی تون کنکور باشه
  سعی کنید تا فروردین مباحث تموم کنید اردیبهشت مرور کنید خرداد ازمون سه روز یکبار بزنید وشهریور خبر پزشکی تون رو به ما بدید
  یاعلی. موفق باشید
  @دانش-آموزان-آلاء @همیار @حامیان-آلاء-آزمون-ها @خیرین-کوچک-دریا-دل @حامیان-آلاء @حامیان-آلاء-مشاور • عالی بود.مرسی


 • همیار خیرین کوچک دریا دل دانش آموزان آلاء

  @atefeh75 در حتما بخونید گفته است:

  عالی بود.مرسی

  خواهش بانو • مرسی😎


 

کاربران فعال این بخش

28
آنلاین

18.9k
کاربران

8.6k
موضوع ها

591.2k
دیدگاه‌ها