یازدهم «ریاضی فیزیک»  • . . . سلام من دان آموز یازدهم ریاضی هستم چون مریض هستم کمتر مدرسه میروم و از فیلم های آموزشی بسیار عالی شما استفاده میکنم اگر برایتان امکان دارد برای دروس آمار و احتمال و زبان انگلیسی آموزش بگذارید و دروس دیگر را نیز تا تا نوبت اول بگذارید نهایت تشکر از زحمات شما


 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.