یازدهم «ریاضی فیزیک»  • . . . سلام من دان آموز یازدهم ریاضی هستم چون مریض هستم کمتر مدرسه میروم و از فیلم های آموزشی بسیار عالی شما استفاده میکنم اگر برایتان امکان دارد برای دروس آمار و احتمال و زبان انگلیسی آموزش بگذارید و دروس دیگر را نیز تا تا نوبت اول بگذارید نهایت تشکر از زحمات شما


 

پربازدیدهای هفته