تابع رو چیکار کنم؟ • سلام به همه.بچهها من او تابع مشکل دارم وباآقای امینی میخوندم اما متاسفانه تقریبا هیچی نمیدونم.به نظرتون آقای نباخته چطورن؟یا برم کلاس خصوصی؟


 • دانش آموزان آلاء

  @tajrobi-nil
  هیچ کدومش بدردت نمیخوره پیشناهاد من بابک سادات من خودم میخونم تابع فول شدم از موقعی که تابع کامل فول شدم سوالات
  سینماتیک فیزیکو شبیه قند حل میکنم 😅 • @arash-0 در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil
  هیچ کدومش بدردت نمیخوره پیشناهاد من بابک سادات من خودم میخونم تابع فول شدم از موقعی که تابع کامل فول شدم سوالات
  سینماتیک فیزیکو شبیه قند حل میکنم 😅

  نمیشناسم که ایشون رو.تو آلاست؟


 • دانش آموزان آلاء

  @tajrobi-nil
  😐 کتاب ریاضی تخته سیاه بابک سادات نمیشناسی 😐
 • همیار

  بابا فیلم یه دور باید ببینی دید کلیه فصل رو بگیری
  ریاضی فقط و فقط تست زدن و تست زدن و تس زدن ! حالا تو کل فیلمای ریاضی رو هم ببینی باز سر کنکور یادت میره .... • @dr-sobhan اخه اول بایدیه مبحثو بلد باشیتا بتونی تست بزنی.متاسفانه با خوندن نمیفهمم باید یه معلمی اول ماجرا رو برام جا بندازه بعد.الن نمیدونم چیکار کنم.هنوز مشتق واینا هم هستن.کلاس رفتن هم وقت میبره میخوام یجوری باشهکهتا امتحانات دی ماه برسم بخونمشون😒 • @tajrobi-nil واقعا؟؟


 • همیار

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan اخه اول بایدیه مبحثو بلد باشیتا بتونی تست بزنی.متاسفانه با خوندن نمیفهمم باید یه معلمی اول ماجرا رو برام جا بندازه بعد.الن نمیدونم چیکار کنم.هنوز مشتق واینا هم هستن.کلاس رفتن هم وقت میبره میخوام یجوری باشهکهتا امتحانات دی ماه برسم بخونمشون😒

  میشه دقییییق بهم یگی چطوری خوندی ریاضی رو ؟ مثلا فیلم دیدی جزوه نوشتی و فلان اینا • @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan اخه اول بایدیه مبحثو بلد باشیتا بتونی تست بزنی.متاسفانه با خوندن نمیفهمم باید یه معلمی اول ماجرا رو برام جا بندازه بعد.الن نمیدونم چیکار کنم.هنوز مشتق واینا هم هستن.کلاس رفتن هم وقت میبره میخوام یجوری باشهکهتا امتحانات دی ماه برسم بخونمشون😒

  میشه دقییییق بهم یگی چطوری خوندی ریاضی رو ؟ مثلا فیلم دیدی جزوه نوشتی و فلان اینا

  ارهدیگه.اول فیلم نگاه میکنموبعدشم یکی دو بار جزوه رو مرور میکنم ویکمم تست میزنم.اما متاسفانه عمقی یاد نمیگیرم.میترسم واسه امتحانات دی ماه واین تابع رو هم فیلمشو دیدم ولی هیچی نفهمیدم ونمیتونم تست هم بزنم


 • همیار

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan اخه اول بایدیه مبحثو بلد باشیتا بتونی تست بزنی.متاسفانه با خوندن نمیفهمم باید یه معلمی اول ماجرا رو برام جا بندازه بعد.الن نمیدونم چیکار کنم.هنوز مشتق واینا هم هستن.کلاس رفتن هم وقت میبره میخوام یجوری باشهکهتا امتحانات دی ماه برسم بخونمشون😒

  میشه دقییییق بهم یگی چطوری خوندی ریاضی رو ؟ مثلا فیلم دیدی جزوه نوشتی و فلان اینا

  ارهدیگه.اول فیلم نگاه میکنموبعدشم یکی دو بار جزوه رو مرور میکنم ویکمم تست میزنم.اما متاسفانه عمقی یاد نمیگیرم.میترسم واسه امتحانات دی ماه واین تابع رو هم فیلمشو دیدم ولی هیچی نفهمیدم ونمیتونم تست هم بزنم

  دی ماه ؟ یعنی تشدید شدید ؟ الان برای نهایی میخونید یا کنکور ؟ سبک خوندن اینا متفاوته • @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan اخه اول بایدیه مبحثو بلد باشیتا بتونی تست بزنی.متاسفانه با خوندن نمیفهمم باید یه معلمی اول ماجرا رو برام جا بندازه بعد.الن نمیدونم چیکار کنم.هنوز مشتق واینا هم هستن.کلاس رفتن هم وقت میبره میخوام یجوری باشهکهتا امتحانات دی ماه برسم بخونمشون😒

  میشه دقییییق بهم یگی چطوری خوندی ریاضی رو ؟ مثلا فیلم دیدی جزوه نوشتی و فلان اینا

  ارهدیگه.اول فیلم نگاه میکنموبعدشم یکی دو بار جزوه رو مرور میکنم ویکمم تست میزنم.اما متاسفانه عمقی یاد نمیگیرم.میترسم واسه امتحانات دی ماه واین تابع رو هم فیلمشو دیدم ولی هیچی نفهمیدم ونمیتونم تست هم بزنم

  دی ماه ؟ یعنی تشدید شدید ؟ الان برای نهایی میخونید یا کنکور ؟ سبک خوندن اینا متفاوته
  چی میگید شما؟من پیش دانشگاهی هستمو امتحانات ترم اول منظورمه


 • همیار

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan اخه اول بایدیه مبحثو بلد باشیتا بتونی تست بزنی.متاسفانه با خوندن نمیفهمم باید یه معلمی اول ماجرا رو برام جا بندازه بعد.الن نمیدونم چیکار کنم.هنوز مشتق واینا هم هستن.کلاس رفتن هم وقت میبره میخوام یجوری باشهکهتا امتحانات دی ماه برسم بخونمشون😒

  میشه دقییییق بهم یگی چطوری خوندی ریاضی رو ؟ مثلا فیلم دیدی جزوه نوشتی و فلان اینا

  ارهدیگه.اول فیلم نگاه میکنموبعدشم یکی دو بار جزوه رو مرور میکنم ویکمم تست میزنم.اما متاسفانه عمقی یاد نمیگیرم.میترسم واسه امتحانات دی ماه واین تابع رو هم فیلمشو دیدم ولی هیچی نفهمیدم ونمیتونم تست هم بزنم

  دی ماه ؟ یعنی تشدید شدید ؟ الان برای نهایی میخونید یا کنکور ؟ سبک خوندن اینا متفاوته
  چی میگید شما؟من پیش دانشگاهی هستمو امتحانات ترم اول منظورمه

  خب هی میگید دی ماه فکر کنم تجدید شدید :| من عذر میخوام • @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan اخه اول بایدیه مبحثو بلد باشیتا بتونی تست بزنی.متاسفانه با خوندن نمیفهمم باید یه معلمی اول ماجرا رو برام جا بندازه بعد.الن نمیدونم چیکار کنم.هنوز مشتق واینا هم هستن.کلاس رفتن هم وقت میبره میخوام یجوری باشهکهتا امتحانات دی ماه برسم بخونمشون😒

  میشه دقییییق بهم یگی چطوری خوندی ریاضی رو ؟ مثلا فیلم دیدی جزوه نوشتی و فلان اینا

  ارهدیگه.اول فیلم نگاه میکنموبعدشم یکی دو بار جزوه رو مرور میکنم ویکمم تست میزنم.اما متاسفانه عمقی یاد نمیگیرم.میترسم واسه امتحانات دی ماه واین تابع رو هم فیلمشو دیدم ولی هیچی نفهمیدم ونمیتونم تست هم بزنم

  دی ماه ؟ یعنی تشدید شدید ؟ الان برای نهایی میخونید یا کنکور ؟ سبک خوندن اینا متفاوته
  چی میگید شما؟من پیش دانشگاهی هستمو امتحانات ترم اول منظورمه

  خب هی میگید دی ماه فکر کنم تجدید شدید :| من عذر میخوام

  اشکالی نداره.الان شما واسه تابع ومشتق راه حلی دارید؟


 • همیار

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan اخه اول بایدیه مبحثو بلد باشیتا بتونی تست بزنی.متاسفانه با خوندن نمیفهمم باید یه معلمی اول ماجرا رو برام جا بندازه بعد.الن نمیدونم چیکار کنم.هنوز مشتق واینا هم هستن.کلاس رفتن هم وقت میبره میخوام یجوری باشهکهتا امتحانات دی ماه برسم بخونمشون😒

  میشه دقییییق بهم یگی چطوری خوندی ریاضی رو ؟ مثلا فیلم دیدی جزوه نوشتی و فلان اینا

  ارهدیگه.اول فیلم نگاه میکنموبعدشم یکی دو بار جزوه رو مرور میکنم ویکمم تست میزنم.اما متاسفانه عمقی یاد نمیگیرم.میترسم واسه امتحانات دی ماه واین تابع رو هم فیلمشو دیدم ولی هیچی نفهمیدم ونمیتونم تست هم بزنم

  دی ماه ؟ یعنی تشدید شدید ؟ الان برای نهایی میخونید یا کنکور ؟ سبک خوندن اینا متفاوته
  چی میگید شما؟من پیش دانشگاهی هستمو امتحانات ترم اول منظورمه

  خب هی میگید دی ماه فکر کنم تجدید شدید :| من عذر میخوام

  اشکالی نداره.الان شما واسه تابع ومشتق راه حلی دارید؟

  راه حل رو میگم ! ولی اصلا برات امتحانات دی ماه مهم نباشه ! برای کنکور بخون • @dr-sobhan چشم بفرمایید ولی به نظر من فرقی نمیکنه مهم اینهکه مفهوم رو بلد باشی


 • همیار

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan چشم بفرمایید ولی به نظر من فرقی نمیکنه مهم اینهکه مفهوم رو بلد باشی

  بزرگترین مشکلت : وقتتو توی ریاضی میکشی !
  ریاضی اصلا مهم نیست چقدر درسنامه خوندی ! چقدر فیلم دیدی ! فیلم کی رو دیدی! مهم اینه = چقدر تست زدی !
  اکثرا وقتشونو میذارن برای درسنامه و فیلم ! موفق نمیشن میگن کنکور سخت بود ! سوالات غیر استاندارد بود !کتابه بدر نمیخورد ! نه اینا همهش کشکه ! باید تست بزنی وقتی نمیزنی نمیتونی موفق بشی !تست هم توقع نداشته باشید ک بلد باشید همهشو! باید که تست بزنی تا یاد بگیری ! بعد ک عید شد رو سرعت و اینا مانور بده ! 3 ماه برای سرعت ! از الان تا عید برای یادگیری • @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan چشم بفرمایید ولی به نظر من فرقی نمیکنه مهم اینهکه مفهوم رو بلد باشی

  بزرگترین مشکلت : وقتتو توی ریاضی میکشی !
  ریاضی اصلا مهم نیست چقدر درسنامه خوندی ! چقدر فیلم دیدی ! فیلم کی رو دیدی! مهم اینه = چقدر تست زدی !
  اکثرا وقتشونو میذارن برای درسنامه و فیلم ! موفق نمیشن میگن کنکور سخت بود ! سوالات غیر استاندارد بود !کتابه بدر نمیخورد ! نه اینا همهش کشکه ! باید تست بزنی وقتی نمیزنی نمیتونی موفق بشی !تست هم توقع نداشته باشید ک بلد باشید همهشو! باید که تست بزنی تا یاد بگیری ! بعد ک عید شد رو سرعت و اینا مانور بده ! 3 ماه برای سرعت ! از الان تا عید برای یادگیری
  ممنون


 • همیار

  @tajrobi-nil خواهش میکنم 🙂 • @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil خواهش میکنم 🙂

  لبته میخواستم توضیح بدم ولی منصرف شدم