تابع رو چیکار کنم؟ • سلام به همه.بچهها من او تابع مشکل دارم وباآقای امینی میخوندم اما متاسفانه تقریبا هیچی نمیدونم.به نظرتون آقای نباخته چطورن؟یا برم کلاس خصوصی؟


 • دانش آموزان آلاء

  @tajrobi-nil
  هیچ کدومش بدردت نمیخوره پیشناهاد من بابک سادات من خودم میخونم تابع فول شدم از موقعی که تابع کامل فول شدم سوالات
  سینماتیک فیزیکو شبیه قند حل میکنم 😅 • @arash-0 در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil
  هیچ کدومش بدردت نمیخوره پیشناهاد من بابک سادات من خودم میخونم تابع فول شدم از موقعی که تابع کامل فول شدم سوالات
  سینماتیک فیزیکو شبیه قند حل میکنم 😅

  نمیشناسم که ایشون رو.تو آلاست؟


 • دانش آموزان آلاء

  @tajrobi-nil
  😐 کتاب ریاضی تخته سیاه بابک سادات نمیشناسی 😐
 • همیار

  بابا فیلم یه دور باید ببینی دید کلیه فصل رو بگیری
  ریاضی فقط و فقط تست زدن و تست زدن و تس زدن ! حالا تو کل فیلمای ریاضی رو هم ببینی باز سر کنکور یادت میره .... • @dr-sobhan اخه اول بایدیه مبحثو بلد باشیتا بتونی تست بزنی.متاسفانه با خوندن نمیفهمم باید یه معلمی اول ماجرا رو برام جا بندازه بعد.الن نمیدونم چیکار کنم.هنوز مشتق واینا هم هستن.کلاس رفتن هم وقت میبره میخوام یجوری باشهکهتا امتحانات دی ماه برسم بخونمشون😒 • @tajrobi-nil واقعا؟؟


 • همیار

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan اخه اول بایدیه مبحثو بلد باشیتا بتونی تست بزنی.متاسفانه با خوندن نمیفهمم باید یه معلمی اول ماجرا رو برام جا بندازه بعد.الن نمیدونم چیکار کنم.هنوز مشتق واینا هم هستن.کلاس رفتن هم وقت میبره میخوام یجوری باشهکهتا امتحانات دی ماه برسم بخونمشون😒

  میشه دقییییق بهم یگی چطوری خوندی ریاضی رو ؟ مثلا فیلم دیدی جزوه نوشتی و فلان اینا • @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan اخه اول بایدیه مبحثو بلد باشیتا بتونی تست بزنی.متاسفانه با خوندن نمیفهمم باید یه معلمی اول ماجرا رو برام جا بندازه بعد.الن نمیدونم چیکار کنم.هنوز مشتق واینا هم هستن.کلاس رفتن هم وقت میبره میخوام یجوری باشهکهتا امتحانات دی ماه برسم بخونمشون😒

  میشه دقییییق بهم یگی چطوری خوندی ریاضی رو ؟ مثلا فیلم دیدی جزوه نوشتی و فلان اینا

  ارهدیگه.اول فیلم نگاه میکنموبعدشم یکی دو بار جزوه رو مرور میکنم ویکمم تست میزنم.اما متاسفانه عمقی یاد نمیگیرم.میترسم واسه امتحانات دی ماه واین تابع رو هم فیلمشو دیدم ولی هیچی نفهمیدم ونمیتونم تست هم بزنم


 • همیار

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan اخه اول بایدیه مبحثو بلد باشیتا بتونی تست بزنی.متاسفانه با خوندن نمیفهمم باید یه معلمی اول ماجرا رو برام جا بندازه بعد.الن نمیدونم چیکار کنم.هنوز مشتق واینا هم هستن.کلاس رفتن هم وقت میبره میخوام یجوری باشهکهتا امتحانات دی ماه برسم بخونمشون😒

  میشه دقییییق بهم یگی چطوری خوندی ریاضی رو ؟ مثلا فیلم دیدی جزوه نوشتی و فلان اینا

  ارهدیگه.اول فیلم نگاه میکنموبعدشم یکی دو بار جزوه رو مرور میکنم ویکمم تست میزنم.اما متاسفانه عمقی یاد نمیگیرم.میترسم واسه امتحانات دی ماه واین تابع رو هم فیلمشو دیدم ولی هیچی نفهمیدم ونمیتونم تست هم بزنم

  دی ماه ؟ یعنی تشدید شدید ؟ الان برای نهایی میخونید یا کنکور ؟ سبک خوندن اینا متفاوته • @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan اخه اول بایدیه مبحثو بلد باشیتا بتونی تست بزنی.متاسفانه با خوندن نمیفهمم باید یه معلمی اول ماجرا رو برام جا بندازه بعد.الن نمیدونم چیکار کنم.هنوز مشتق واینا هم هستن.کلاس رفتن هم وقت میبره میخوام یجوری باشهکهتا امتحانات دی ماه برسم بخونمشون😒

  میشه دقییییق بهم یگی چطوری خوندی ریاضی رو ؟ مثلا فیلم دیدی جزوه نوشتی و فلان اینا

  ارهدیگه.اول فیلم نگاه میکنموبعدشم یکی دو بار جزوه رو مرور میکنم ویکمم تست میزنم.اما متاسفانه عمقی یاد نمیگیرم.میترسم واسه امتحانات دی ماه واین تابع رو هم فیلمشو دیدم ولی هیچی نفهمیدم ونمیتونم تست هم بزنم

  دی ماه ؟ یعنی تشدید شدید ؟ الان برای نهایی میخونید یا کنکور ؟ سبک خوندن اینا متفاوته
  چی میگید شما؟من پیش دانشگاهی هستمو امتحانات ترم اول منظورمه


 • همیار

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan اخه اول بایدیه مبحثو بلد باشیتا بتونی تست بزنی.متاسفانه با خوندن نمیفهمم باید یه معلمی اول ماجرا رو برام جا بندازه بعد.الن نمیدونم چیکار کنم.هنوز مشتق واینا هم هستن.کلاس رفتن هم وقت میبره میخوام یجوری باشهکهتا امتحانات دی ماه برسم بخونمشون😒

  میشه دقییییق بهم یگی چطوری خوندی ریاضی رو ؟ مثلا فیلم دیدی جزوه نوشتی و فلان اینا

  ارهدیگه.اول فیلم نگاه میکنموبعدشم یکی دو بار جزوه رو مرور میکنم ویکمم تست میزنم.اما متاسفانه عمقی یاد نمیگیرم.میترسم واسه امتحانات دی ماه واین تابع رو هم فیلمشو دیدم ولی هیچی نفهمیدم ونمیتونم تست هم بزنم

  دی ماه ؟ یعنی تشدید شدید ؟ الان برای نهایی میخونید یا کنکور ؟ سبک خوندن اینا متفاوته
  چی میگید شما؟من پیش دانشگاهی هستمو امتحانات ترم اول منظورمه

  خب هی میگید دی ماه فکر کنم تجدید شدید 😐 من عذر میخوام • @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan اخه اول بایدیه مبحثو بلد باشیتا بتونی تست بزنی.متاسفانه با خوندن نمیفهمم باید یه معلمی اول ماجرا رو برام جا بندازه بعد.الن نمیدونم چیکار کنم.هنوز مشتق واینا هم هستن.کلاس رفتن هم وقت میبره میخوام یجوری باشهکهتا امتحانات دی ماه برسم بخونمشون😒

  میشه دقییییق بهم یگی چطوری خوندی ریاضی رو ؟ مثلا فیلم دیدی جزوه نوشتی و فلان اینا

  ارهدیگه.اول فیلم نگاه میکنموبعدشم یکی دو بار جزوه رو مرور میکنم ویکمم تست میزنم.اما متاسفانه عمقی یاد نمیگیرم.میترسم واسه امتحانات دی ماه واین تابع رو هم فیلمشو دیدم ولی هیچی نفهمیدم ونمیتونم تست هم بزنم

  دی ماه ؟ یعنی تشدید شدید ؟ الان برای نهایی میخونید یا کنکور ؟ سبک خوندن اینا متفاوته
  چی میگید شما؟من پیش دانشگاهی هستمو امتحانات ترم اول منظورمه

  خب هی میگید دی ماه فکر کنم تجدید شدید 😐 من عذر میخوام

  اشکالی نداره.الان شما واسه تابع ومشتق راه حلی دارید؟


 • همیار

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan اخه اول بایدیه مبحثو بلد باشیتا بتونی تست بزنی.متاسفانه با خوندن نمیفهمم باید یه معلمی اول ماجرا رو برام جا بندازه بعد.الن نمیدونم چیکار کنم.هنوز مشتق واینا هم هستن.کلاس رفتن هم وقت میبره میخوام یجوری باشهکهتا امتحانات دی ماه برسم بخونمشون😒

  میشه دقییییق بهم یگی چطوری خوندی ریاضی رو ؟ مثلا فیلم دیدی جزوه نوشتی و فلان اینا

  ارهدیگه.اول فیلم نگاه میکنموبعدشم یکی دو بار جزوه رو مرور میکنم ویکمم تست میزنم.اما متاسفانه عمقی یاد نمیگیرم.میترسم واسه امتحانات دی ماه واین تابع رو هم فیلمشو دیدم ولی هیچی نفهمیدم ونمیتونم تست هم بزنم

  دی ماه ؟ یعنی تشدید شدید ؟ الان برای نهایی میخونید یا کنکور ؟ سبک خوندن اینا متفاوته
  چی میگید شما؟من پیش دانشگاهی هستمو امتحانات ترم اول منظورمه

  خب هی میگید دی ماه فکر کنم تجدید شدید 😐 من عذر میخوام

  اشکالی نداره.الان شما واسه تابع ومشتق راه حلی دارید؟

  راه حل رو میگم ! ولی اصلا برات امتحانات دی ماه مهم نباشه ! برای کنکور بخون • @dr-sobhan چشم بفرمایید ولی به نظر من فرقی نمیکنه مهم اینهکه مفهوم رو بلد باشی


 • همیار

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan چشم بفرمایید ولی به نظر من فرقی نمیکنه مهم اینهکه مفهوم رو بلد باشی

  بزرگترین مشکلت : وقتتو توی ریاضی میکشی !
  ریاضی اصلا مهم نیست چقدر درسنامه خوندی ! چقدر فیلم دیدی ! فیلم کی رو دیدی! مهم اینه = چقدر تست زدی !
  اکثرا وقتشونو میذارن برای درسنامه و فیلم ! موفق نمیشن میگن کنکور سخت بود ! سوالات غیر استاندارد بود !کتابه بدر نمیخورد ! نه اینا همهش کشکه ! باید تست بزنی وقتی نمیزنی نمیتونی موفق بشی !تست هم توقع نداشته باشید ک بلد باشید همهشو! باید که تست بزنی تا یاد بگیری ! بعد ک عید شد رو سرعت و اینا مانور بده ! 3 ماه برای سرعت ! از الان تا عید برای یادگیری • @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan چشم بفرمایید ولی به نظر من فرقی نمیکنه مهم اینهکه مفهوم رو بلد باشی

  بزرگترین مشکلت : وقتتو توی ریاضی میکشی !
  ریاضی اصلا مهم نیست چقدر درسنامه خوندی ! چقدر فیلم دیدی ! فیلم کی رو دیدی! مهم اینه = چقدر تست زدی !
  اکثرا وقتشونو میذارن برای درسنامه و فیلم ! موفق نمیشن میگن کنکور سخت بود ! سوالات غیر استاندارد بود !کتابه بدر نمیخورد ! نه اینا همهش کشکه ! باید تست بزنی وقتی نمیزنی نمیتونی موفق بشی !تست هم توقع نداشته باشید ک بلد باشید همهشو! باید که تست بزنی تا یاد بگیری ! بعد ک عید شد رو سرعت و اینا مانور بده ! 3 ماه برای سرعت ! از الان تا عید برای یادگیری
  ممنون


 • همیار

  @tajrobi-nil خواهش میکنم 🙂 • @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil خواهش میکنم 🙂

  لبته میخواستم توضیح بدم ولی منصرف شدم


 • همیار

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil خواهش میکنم 🙂

  لبته میخواستم توضیح بدم ولی منصرف شدم

  اگه حرفی سوالی چیزی هست من جواب میدم !بفرمایید • @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil خواهش میکنم 🙂

  لبته میخواستم توضیح بدم ولی منصرف شدم

  اگه حرفی سوالی چیزی هست من جواب میدم !بفرمایید

  شما خودتون چن درصد میزنین؟


 • همیار

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil خواهش میکنم 🙂

  لبته میخواستم توضیح بدم ولی منصرف شدم

  اگه حرفی سوالی چیزی هست من جواب میدم !بفرمایید

  شما خودتون چن درصد میزنین؟

  من آزمون نمیدم ! ایشالا بعد کنکور کارنامهمو میذارم 🙂
  شما کاری ک گفتم رو بکنید اگه نتیجه داد یعنی مفید بوده ! حالا ممکنه یکی ک رتبه آخر کنکور اصلا شده روش خوب پیشنهاد کنه !روش خوب روش خوبه دیگه! مهمه اونی ک میگه خودش چند میزنه مگه ؟ • @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @dr-sobhan در تابع رو چیکار کنم؟ گفته است:

  @tajrobi-nil خواهش میکنم 🙂

  لبته میخواستم توضیح بدم ولی منصرف شدم

  اگه حرفی سوالی چیزی هست من جواب میدم !بفرمایید

  شما خودتون چن درصد میزنین؟

  من آزمون نمیدم ! ایشالا بعد کنکور کارنامهمو میذارم 🙂
  شما کاری ک گفتم رو بکنید اگه نتیجه داد یعنی مفید بوده ! حالا ممکنه یکی ک رتبه آخر کنکور اصلا شده روش خوب پیشنهاد کنه !روش خوب روش خوبه دیگه! مهمه اونی ک میگه خودش چند میزنه مگه ؟

  حتما مهمه چون اگه خودش ضایع بزنه حتما روشش خوب نیس دیگه • @tajrobi-nil اخه ن نمیفهمم اگه من اول کتابو نخونم وعمیق یاد نگیرم چطورمیونم تست بزنم؟میدونین اونموقع بیشتر جنبه حفظی پیدا میکنه.الان معلم ما میگفت یه چنا از سولا رو مشابه تمرینای خود کتاب میدن در حالیکه خیلیا به کتاب توجهی نمیکنن وهمش دنبال تست زدن هستنو وسوالای اسون ومفهومی رو از دس میدن


 • ناظم ادمین

  @tajrobi-nil مفهوم هم در دل تست ها خودش رو نشون میده 😄 • @mohammadhassan باشه پس سعی میکنم ازاین به بعد بیشتر وقتمو واسه تست بزارم.ممنون


 • ناظم ادمین

  @tajrobi-nil خواهش میکنم
  من خودم فامیلمون امسال پزشکی ارومیه قبول شد یه سال پشت کنکوری بود میگفت من اگه ۲۰ درصد درسنامه میخوندم ۸۰ درصدشو تست میزدم. و اینکه یکی از عواملی که نذاشت سال اول موفق بشع این بود که کمتر تست میزد • @mohammadhassan اخه من از یه لحاظ هم چون امتحان ترم نزدیکه نگرانم درسته همه میگن مهم نیس ولی بالاخره باید حداقل یه 15بگیرم دیگه واسهمینمجبورم بیشترش روبه یادگیری اختصاص بدم.به هر حال تموم کارایی رو که اینجا یاد گرفتم انجام میدم


 

کاربران فعال این بخش

29
آنلاین

18.4k
کاربران

8.0k
موضوع ها

562.5k
دیدگاه‌ها