حرکت پرتابه ای در صفحه


 • دانش آموزان آلاء

  ک مبحث دیگر از فیزیک پیش را بررسی کوتاهی میکنیم، ما حرکت در صفحه را با حرکت پرتابه ای با شتاب ثابت بررسی میکنیم، حرکت پرتابه ای که با زاویه آلفا نسبت به افق پرتاب میشه و روی یک مسیر سهمی شکل حرکت میکنه برای بررسی راحت تر این حرکت دو بعدی آنرا به دو حرکت یک بعدی تقسیم میکنیم یکی در راستای محور x (مولفه افقی) و دیگری در راستای محور y ( مولفه عمودی) و چون روابط حرکت یک بعدی را از قبل میدانیم پس آنها را به طور جداگانه برای مولف های x و y مینویسیم.

  جهت مثبت محور y را رو به بالا و جهت مثبت محور x به سمت راست میگیریم و مکان اولیه پرتابه هم (۰,۰) است با توجه به قائم بودن شتاب g و صفر بودن مولفه افقی آن، حرکت در راستای y با شتاب منفی (رو به پایین)، یک حرکت با شتاب ثابت و حرکت در راستای x یک حرکت بدون شتاب یعنی با سرعت ثابت است.

  منبع مقاله: http://hamdarsan.ir/two-d-motion


 • دانش آموزان آلاء

  @reza-ebrahimi
  ! حرکت پرتابی بود اسمش جدیدا شده پرتابه ای؟!!! • اسم زیاد مهم نیست اون قدری که مفهوم مهمه


 • دانش آموزان آلاء

  @njzamin
  وقتی اسمشو نفهمی مفهومشو میفهمی مگه داریم 😅 • شما که اسمشو درست بلدی انشاالله کنکور ریاضی رو هم شرکت میکنی و ازون مهم تر بر میداری هر چن تا سوال اومد انشالله درست میزنی


 • دانش آموزان آلاء

  @njzamin
  چقدر رفتار بچه گانه ای دارید ... متاسفم برات


 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.