جواب سوال(میتوانم پیشرفت کنم؟؟) • سوال (میتوانم پشرفت کنم) شاید سوال شما هم باشد.اما موضوع مهم پاسخی است که به اان میدهید.
  هرجاوهروقت زحمت و تلاش باشد هرگونه تردید در ادامه ی راه و امید به پیشرفت منتفی خواهد بود.دانش اموزش که زحمت میکشد و تلاش میکند فرصت ندارد به توانایی های خود شک کند یا توانایی هایش را زیر سوال ببرد.فرصت ندارد در گذشته متوقف شود یا به اصطلاح سوال های مغزش فرصت استراحت ندارند..سوال هایش از پاسخ هایی که میدهد به مراتب مهم تر است.سوال هایش سرشار از انگیزه و امید است و هم مثل خودش و هم مثل زحمت و تلاشی که میکند سرشار از انرژی مثبت است.وقتی سوال میکند افق های دورتر را میبند.وقتی سوال میکند در واقع دارد میپرسد چه کار تازه ای است که باید انجام دهد.

  @دانش-آموزان-آلاء
  @خیرین-کوچک-دریا-دل • @donya-bivafa در جواب سوال(میتوانم پیشرفت کنم؟؟) گفته است:

  سوال (میتوانم پشرفت کنم) شاید سوال شما هم باشد.اما موضوع مهم پاسخی است که به اان میدهید.
  هرجاوهروقت زحمت و تلاش باشد هرگونه تردید در ادامه ی راه و امید به پیشرفت منتفی خواهد بود.دانش اموزش که زحمت میکشد و تلاش میکند فرصت ندارد به توانایی های خود شک کند یا توانایی هایش را زیر سوال ببرد.فرصت ندارد در گذشته متوقف شود یا به اصطلاح سوال های مغزش فرصت استراحت ندارند..سوال هایش از پاسخ هایی که میدهد به مراتب مهم تر است.سوال هایش سرشار از انگیزه و امید است و هم مثل خودش و هم مثل زحمت و تلاشی که میکند سرشار از انرژی مثبت است.وقتی سوال میکند افق های دورتر را میبند.وقتی سوال میکند در واقع دارد میپرسد چه کار تازه ای است که باید انجام دهد.

  @دانش-آموزان-آلاء
  @خیرین-کوچک-دریا-دل

  کار تازه و تغییر منو به یاد این جمله میندازه
  "همون کارای قدیمی همون نتیجه ی قدیمی رو میده"


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

9
آنلاین

20.1k
کاربران

9.6k
موضوع ها

632.1k
دیدگاه‌ها