مثلثات  • نردبانی با طول متحرک را به دیوار تکیه داده ایم،اگرنردبان بازمین زاویه ۴۵ درجه داشته باشد و تا ارتفاع hبالا رفته باشد. اگرنردبان را به اندازه ی 3رادیکال2 عقب ببریم به طوری که ارتفاع نردبان تغییر نکند ولی زاویه نردبان با سطح زمین برابر 30درجه شود، طول نردبان در هردو حالت را محاسبه کنید؟؟  • 0_1512967100048_photo_2017-12-11_08-07-02.jpg


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

19
آنلاین

20.1k
کاربران

9.6k
موضوع ها

634.1k
دیدگاه‌ها