کمک:-\  • سلام دوستان
    فیلم های آلاء فیزیک وزیست وشیمی چراانقدعقبه فقط ریاضیش درسته
    کسی استفاده میکنه بدردش خورده؟
    من پایم یازدهمه تجربی


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.