تبدیل واحد... • سلام.لطفا یکی این تبدیل واحد هارو بهم بگه..مثلا سانتی متر مکعب به متر مکعب؟!!یا از بزرگ به گوچک تقسیم باید بکنیم یا ضرب؟!


 • دانش آموزان آلاء

  @amirhossein-0 در تبدیل واحد... گفته است:

  سلام.لطفا یکی این تبدیل واحد هارو بهم بگه..مثلا سانتی متر مکعب به متر مکعب؟!!یا از بزرگ به گوچک تقسیم باید بکنیم یا ضرب؟!

  فیزیک سال دوم بود فکر کنم اندازگیری یاد دادن !
  فک کنم استاد فدایی فرد آموزش داده باشه اما نه در اون حد که مترو سانتی متر یاد بده • @amirhossein-0 در تبدیل واحد... گفته است:

  سلام.لطفا یکی این تبدیل واحد هارو بهم بگه..مثلا سانتی متر مکعب به متر مکعب؟!!یا از بزرگ به گوچک تقسیم باید بکنیم یا ضرب؟!

  سانتی متر خودش بخواد ب متر تبدیل شه باید ضرب در ده ب توان منفی دو شه
  خب حالا ی چیز دگ داریم اونم مکعب مکعب یعنی توان ۳
  میشه ده ب توان منفی دو ب توان ۳
  منفی دو ضربدر ۳ میشه منفی ۶😊
  یعنی واسه تبدیل سانتی متر مکعب ب متر مکعب ضربدر ده ب توان منفی ۶ باید شه
  وقتی میخوای ی واحد کوچیکتر رو تبدیل کنی ب بزرگ باید هی کوچیکترش کنی😂خاک ب سرم انگار تحقیرش میکنی بیشتر ..سنگدل باش
  اگه ی بزرگو بخوای کوچیک کنی مثلا مترو بکنی سانتی متر همچنان بزرگش میکنی افراط میکنی براش ضربدر ده ب توان ۲ میکنی
  فهمیدی یا زیادی گیجوندمت؟😂

  @دانش-آموزان-آلاء
  @همیار


 • دانش آموزان آلاء

  @zohre-nowrouzi در تبدیل واحد... گفته است:

  @amirhossein-0 در تبدیل واحد... گفته است:

  سلام.لطفا یکی این تبدیل واحد هارو بهم بگه..مثلا سانتی متر مکعب به متر مکعب؟!!یا از بزرگ به گوچک تقسیم باید بکنیم یا ضرب؟!

  سانتی متر خودش بخواد ب متر تبدیل شه باید ضرب در ده ب توان منفی دو شه
  خب حالا ی چیز دگ داریم اونم مکعب مکعب یعنی توان ۳
  میشه ده ب توان منفی دو ب توان ۳
  منفی دو ضربدر ۳ میشه منفی ۶😊
  یعنی واسه تبدیل سانتی متر مکعب ب متر مکعب ضربدر ده ب توان منفی ۶ باید شه
  وقتی میخوای ی واحد کوچیکتر رو تبدیل کنی ب بزرگ باید هی کوچیکترش کنی😂خاک ب سرم انگار تحقیرش میکنی بیشتر ..سنگدل باش
  اگه ی بزرگو بخوای کوچیک کنی مثلا مترو بکنی سانتی متر همچنان بزرگش میکنی افراط میکنی براش ضربدر ده ب توان ۲ میکنی
  فهمیدی یا زیادی گیجوندمت؟😂

  @دانش-آموزان-آلاء
  @همیار

  😐 زدی تو برجک یارو 😅 • @arash-0 در تبدیل واحد... گفته است:

  @zohre-nowrouzi در تبدیل واحد... گفته است:

  @amirhossein-0 در تبدیل واحد... گفته است:

  سلام.لطفا یکی این تبدیل واحد هارو بهم بگه..مثلا سانتی متر مکعب به متر مکعب؟!!یا از بزرگ به گوچک تقسیم باید بکنیم یا ضرب؟!

  سانتی متر خودش بخواد ب متر تبدیل شه باید ضرب در ده ب توان منفی دو شه
  خب حالا ی چیز دگ داریم اونم مکعب مکعب یعنی توان ۳
  میشه ده ب توان منفی دو ب توان ۳
  منفی دو ضربدر ۳ میشه منفی ۶😊
  یعنی واسه تبدیل سانتی متر مکعب ب متر مکعب ضربدر ده ب توان منفی ۶ باید شه
  وقتی میخوای ی واحد کوچیکتر رو تبدیل کنی ب بزرگ باید هی کوچیکترش کنی😂خاک ب سرم انگار تحقیرش میکنی بیشتر ..سنگدل باش
  اگه ی بزرگو بخوای کوچیک کنی مثلا مترو بکنی سانتی متر همچنان بزرگش میکنی افراط میکنی براش ضربدر ده ب توان ۲ میکنی
  فهمیدی یا زیادی گیجوندمت؟😂

  @دانش-آموزان-آلاء
  @همیار

  😐 زدی تو برجک یارو 😅

  بد گفتم؟😂


 • دانش آموزان آلاء

  @zohre-nowrouzi
  نه فقط یکم زیادی مهربون گفتی 😅 بزن تو سر توان 😅😅😅
  به این عدد های بیچاره رحم کن خو 😐 چه گناهی کردن هی میزنیشون ها؟😅 • @arash-0 در تبدیل واحد... گفته است:

  @zohre-nowrouzi
  نه فقط یکم زیادی مهربون گفتی 😅 بزن تو سر توان 😅😅😅
  به این عدد های بیچاره رحم کن خو 😐 چه گناهی کردن هی میزنیشون ها؟😅

  حقشونه😂هوس تغییر نکنن


 

کاربران فعال این بخش

32
آنلاین

19.4k
کاربران

9.0k
موضوع ها

604.7k
دیدگاه‌ها