فیلم آموزشی زیست توسط آقای دکتر محمد پازوکی و آقای محمد علی امینی راد.


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.