نظریه برخورد  • مگه. واکنش های بنیادی مرتبه صفر نیستند؟ پس چطور توی متن کتاب نوشته در نظریه برخورد افزایش غلظت باعث افزایش سرعت میشه؟


  • همیار

    واکنش های مرتبه ی صفر R=K میشه
    واکنش های بنیادی غلظت واکنش دهنده ها به توان ضریبشون میرسه و نیازی نیس که به صورت تجربی مرتبه شونو به دست بیاریم


 

کاربران فعال این بخش

25
آنلاین

19.4k
کاربران

9.0k
موضوع ها

604.7k
دیدگاه‌ها