تست گراف


 • دانش آموزان آلاء

  سلام خسته نباشین دوستان ریاضی..امیداورم بتونین به سوالی من جواب بدین
  تست1)با مجموعه ی راس های {a.b.c.d.e} چند گراف ساده به اندازه 3 میتوان رسم کرد..گزینه ها.......120_128_32_8
  تست2)در چند گراف ساده از اندازه ی 10 با مجموعه ی راس های {a.b.c.d.e.f}.. یا ac وجود دارد ولی یال های bc و de وجود ندارند؟/ گزینه ها 282_286_220_715 • اولی 120 ودومی 220


 • دانش آموزان آلاء

  خسته نباشی راه حل بده بیاد
  راه حل کتاب درسی رو متوجه نمیشم • سلامت باشی 😁 من راه حل کتابو نمی دونم چیه
  اما خودم اینجوری حل کردم :
  تست 1: 5 راس داریم درنتیجه تعداد کل یال های گراف کامل ان می شه انتخاب 2 از 5 که میشه 10 یال درنتیجه ما 3 یال از 10 تا می خواهیم انتخاب کنیم که میشه 120 تا
  تست 2: 6 راس داریم تعداد کل یال های گراف کامل میشه 2 از 6 که میشه 15 یال در نتیجه می خواهیم 10 یال انتخاب کنیم که یال ac انتخاب شده که میمونه 9 تا از ان 15 تا یال یکی را انتخاب کردیم 2 یال bc , de راهم گفته انتخاب نکنیم درنتیجه 3تا یال رفت بنابر این میشه انتخاب 9 از 12 که میشه 220
  اگه جایشو نفهمیدین بگین دوباره توضیح بدم


 • دانش آموزان آلاء

  تست دوم اگر از 15 یال .ما قرار یک یال ac حتما باشد پس یعنی سر انتخاب sc شکی ندارم و باید یکی کم کنیم ولی وقتی گفته یال bav//vv نباشه ...باید از یال 15 کم کنیم که میشه انتخاب 9 از 13 چرا دوازده یعنی یال ac که انتخاب کردیم هم باید از یال 15 کم کنیم


 • دانش آموزان آلاء

  و اینکه چرا وقتی میگه اون دو تال یال وجود ندارد چرا از 10 کم نکردیم که از 15 کم کردیم • اون 2 تا یال را می گذاریم کنار که دیگر انتخاب نکنیم اما اون یکی یال انتخاب شده از همون 10 تایی که قراره انتخاب کنیم و از ان 15 تا هم کم میشه چون انتخابش کردیم • جلسه 12 اقای شامیزاده سوال 16 و 15 را نگاه کن تا بفهمی تقریبا باید 15 دقیقه اول فیلم باشه


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.