چندتا سوال ساده زیست • سلااام عزیزان ایا این برداشتهای من درستند؟؟؟؟؟
  1)در دفاع اختصاصی لنفوسیت ها و ماکروفاژ دخالت دارند و نوتروفیلها نقش ندارند
  2)لنفوسیت های Bبه تمام میکروب ها و سلولهای سرطانی حمله میکنند اما به سلولهای الوده به ویروس فقط Tکشنده و اینترفرونها
  3)انفوسیت های Tبه تمام میکروبها اما کشنده اش فقط به سلولهای الوده به ویروس و سرطانی حمله میکنند


 • همیار

  درود بر شما

  میتونن نقش داشته باشن! مثلا کار لنفوسیتای B رو تکمیل میکنن
  حمله نمیکنن ولی میتونن نابودشون کنن! درمورد دومی هم درسته ولی فقط فک نکنم باید بیشتر فکر کنم
  نمیشه گفت اینطوری چون چندین نوع لفوسیت Tداریم • ممنون از شما
  درمورد اولی اصلا میشه گفت ماکروفاژ ها در دفاع اختصاصی نقش دارند؟؟؟آخه درواقع کار پادتن هارو اسان میکنند و به سلولهای سرطانی حمله میکنند بازم همون کار فاگوسیتوز رو روشون نجام میدن دیگه درواقع من میگم کارش غیر اختصاصی هست که این کار غیر اختصاصی به اختصاصی هم کمک میکنه
  ینی میخوام بگم فقط کار غیر اختصاصی میکنه ولی در اختصاصی هم دخالت دارد😌


 • همیار

  @نفیسه-134 در چندتا سوال ساده زیست گفته است:

  ممنون از شما
  درمورد اولی اصلا میشه گفت ماکروفاژ ها در دفاع اختصاصی نقش دارند؟؟؟آخه درواقع کار پادتن هارو اسان میکنند و به سلولهای سرطانی حمله میکنند بازم همون کار فاگوسیتوز رو روشون نجام میدن دیگه درواقع من میگم کارش غیر اختصاصی هست که این کار غیر اختصاصی به اختصاصی هم کمک میکنه
  ینی میخوام بگم فقط کار غیر اختصاصی میکنه ولی در اختصاصی هم دخالت دارد😌

  بله • @dr-bernosi دکتر الان دلایل من درسته یا ماکروفاز ها در دفع اختصاصی نقش دارند؟؟؟برا کدوم فرمودین بله؟؟؟؟😶


 • همیار

  @نفیسه-134 در چندتا سوال ساده زیست گفته است:

  @dr-bernosi دکتر الان دلایل من درسته یا ماکروفاز ها در دفع اختصاصی نقش دارند؟؟؟برا کدوم فرمودین بله؟؟؟؟😶

  درست گفتین ماکروفاژا توی از بین بردن سلولای سرطانی هم نقش دارن که کمک به لنفوسیتای Tهست! درمورد فاگوسیتوز هم درسته • @dr-bernosi یعنی اگر گفتن ماکروفاز دفاع اختصاصی دارد باس بگیم غ


 • همیار

  @نفیسه-134 در چندتا سوال ساده زیست گفته است:

  @dr-bernosi یعنی اگر گفتن ماکروفاز دفاع اختصاصی دارد باس بگیم غ

  بستگی به سوال داره • @dr-bernosi حله دکتر✌


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.