سوال ساده جریان • دوستان این یه مثال کتاب درسی هست من یه بخشیش رو نمیفهمم.
  روی سوال :
  مقاومت سیم گرم کن یک اتوی برقی 50 اهم و جریانی که از ان میگذرد 4 امپر است.در مدت 15 دقیقه چند ژول و چند کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در ان مصرف میشود؟

  خب من ژول رو بدست اوردم ولی کیلووات ساعت رو چطور بدست بیارم؟
  جواب قسمت اول سوال شده 72 ضرب در 10 به توان 4 ژول

  بعد اومده برای قسمت دوم این عدد بالایی رو تقسیم بر 36 ضرب در 10 به توان 5 کرده. چرا ؟ اون قسمت 36 ضرب در 10 به توان 5 رو نمیفهمم؟؟

  60 ضرب در 60 کرده و بعد چون گفته کیلو ضرب در 10 به توان 3 کرده؟ شک داشتم برای همین پرسیدم
  @دانش-آموزان-آلاء
  @همیار

 • @سجاد96 در سوال ساده جریان گفته است:

  دوستان این یه مثال کتاب درسی هست من یه بخشیش رو نمیفهمم.
  روی سوال :
  مقاومت سیم گرم کن یک اتوی برقی 50 اهم و جریانی که از ان میگذرد 4 امپر است.در مدت 15 دقیقه چند ژول و چند کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در ان مصرف میشود؟

  خب من ژول رو بدست اوردم ولی کیلووات ساعت رو چطور بدست بیارم؟
  جواب قسمت اول سوال شده 72 ضرب در 10 به توان 4 ژول

  بعد اومده برای قسمت دوم این عدد بالایی رو تقسیم بر 36 ضرب در 10 به توان 5 کرده. چرا ؟ اون قسمت 36 ضرب در 10 به توان 5 رو نمیفهمم؟؟

  60 ضرب در 60 کرده و بعد چون گفته کیلو ضرب در 10 به توان 3 کرده؟ شک داشتم برای همین پرسیدم
  @دانش-آموزان-آلاء
  @همیار
  کیلو وات ساعت....برابر است با کیلوهمون ۱۰ به توان ۳ +وات که همون وات هست+ساعت که ۶۰ ×۶۰ ثانیه هست • @njzamin مرسی مهندس • @سجاد96 در سوال ساده جریان گفته است:

  @njzamin مرسی مهندس

  خواهشات